Erişkin Erkek ve Kadınlarda İdrar Kaçırma

Güldüğünüzde, hapşırdığınızda, yürürken veya bir ağırlık kaldırırken istem dışı bir şekilde idrar kaçırıyorsanız en kısa zamanda durumunuzu bir uzmana danışmalısınız. İdrar kaçırma toplumda çok sık rastlanan bir hastalıktır. Her ne kadar özellikle kültürel nedenlerden dolayı birçok kişi hastalığını anlatmaktan çekinse de idrar kaçırma tedavisi olan bir hastalıktır. Özel Medline Adana Hastanesi Üroloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu bu hafta idrar kaçırma hastalığını anlattı.

İdrar Kesesi Nasıl Çalışır?

Böbreklerin kanı süzmesi sonucunda oluşan idrar vücuttan atılmak üzere idrar yolları içinde ilerleyerek idrar kesesine ulaşır. İdrar kesesinin görevi, böbreklerden gelen idrarı sosyal açıdan uygun bir zaman ve mekanda boşaltıncaya kadar düşük basınçla depolamaktır. İdrar kesesinde idrarın depolanması ve belirli aralıklarla boşaltılması kendi kendini tekrar eden bir olaylar zinciridir. Normal bir erişkin idrar kesesinde yaklaşık yarım litre idrarı düşük basınçla biriktirebilir. Bu sırada idrar kesesini çıkış kısmında bulunan ve sfinkter adı verilen kas grubu da idrar kesesi çıkışını kapalı tutarak idrar kaçışını engeller. İdrarın boşaltılması sırasında bir yandan idrar kesesi kasılırken, diğer yandan sfinkter gevşeyerek idrar kesesinin ağzının açılır ve böylece idrarın dışarı atılması mümkün olur. İdrar kesesi veya sfinkter bozuklukları idrar kaçırmaya neden olabilir.  

İdrar Kaçırma Şekilleri Hakkında bilgi verir misiniz? 

İdrar kaçırma temelde 3 tipe ayrılabilir.  İdrarın depolanması sırasında idrar kesesi duvarında çeşitli nedenlerle oluşan istemsiz kasılmalar genellikle sıkışarak tuvalete yetişememe şeklinde idrar kaçırmaya neden olur. Bu şekilde idrar kaçırma "Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma" olarak adlandırılır.  Diğer yandan sfinkter mekanizmasının güçsüzleşmesi sonucunda öksürük, hapşırık gibi karın içi basıncının arttıran hareketler idrarın kaçmasına neden olur. Bu şekilde idrar kaçırma ise Stres Tipi İdrar Kaçırma olarak adlandırılır. Bir diğer idrar kaçırma şekli ise prostat büyümesi gibi idrar kesesinin çıkışında tıkanıklık yapan hastalıklar veya idrar kesesi güçsüzleşmesi ve kasılamaması gibi sebeplerle idrar kesesinin boşaltılamaması ve içerde biriken idrar miktarının idrar kesesinin kapasitesini aşması sonucunda oluşan ve idrarın damla damla dışarı taşması şeklinde oluşan kaçırmadır. Bu ise "Taşma Tipi İdrar Kaçırma" olarak adlandırılır. İdrar kaçıran bir hastada bu 3 idrar kaçırma şeklinden herhangi biri tek başına veya birden fazla şekli beraber olabilir.  

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Oluyor?

İdrar kaçırma tedavisine karar verilirken idrar kaçırma şeklinin ve altta yatan sebeplerin ortaya konulması önem taşır. Sıkışma Tipi kaçırmaların tedavisinde idrar kesesinde oluşan kontrolsüz kasılmaların önlenmesi söz konusu iken, Stres Tipi kaçırmalarda sfinkter mekanizmasının güçlendirilmesi önem taşır. Taşma Tipi kaçırmaların tedavisi ise idrarın idrar kesesi içinde birikmesinin önlenmesi yani idrarın uygun şekilde boşaltılmasının sağlanması şeklinde yapılır. Bu tedaviler ilaç veya cerrahi tedavi şeklinde yapılabilir. İlaç veya cerrahi tedavi öncesinde veya eş zamanlı olarak uygulanan davranış tedavileri, günlük alınan sıvının miktar ve zaman olarak uygun şekilde düzenlenmesi, tuvalet alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve benzeri hayat tarzı değişiklikleri ihmal edilmemelidir. Ayrıca hastaların büyük çoğunluğunda sfinkterin güçlendirilmesi amacıyla pelvik taban veya Kegel egzersizleri adı verilen hareketlerin yapılması önemlidir ve bazı hastalarda ilk basamak olarak uygulanan tedavi yöntemidir. 

Hastalarda İdrar Kaçırma Şekli Nasıl Belirlenir?

İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırma şekline göre farklılık göstereceği için doğru tedavinin belirlenebilmesi için her hastada idrar kaçırma şeklinin belirlenmesi çok önemlidir.  Hastaların büyük kısmında hastanın şikayetleri, fizik muayene bulguları, mesane günlüğü, laboratuar testleri, idrar akım hızı ve idrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarının ölçülmesi ve ped testi gibi bazı tetkikler ile idrar kaçırma şekli belirlenebilir. Ancak daha önce uygulanan tedaviden fayda görmemiş, muayene ve tetkik sonuçları ile şikayetleri uyumlu olmayan, cerrahi tedavi planlanan bazı hastalar ve nörolojik sorunlara bağlı idrar kaçıran bazı hastalar gibi hasta gruplarında idrar kaçırma şeklinin doğru olarak belirlenebilmesi için ileri tetkikler gerekebilir. Bu tetkiklerin en önemlisi idrar kesesi doldurulup boşaltılırken yapılan gözlemler ve oluşan basınç değişikliklerinin incelendiği ürodinamik çalışmadır. Ürodinamik çalışma ürodinami laboratuarında yapılır. Ürodinamik çalışma bazı hastalar için uygulanacak  tedavi şeklinin belirlenmesinde ve bazı hastaların tedaviye cevaplarının değerlendirmesinde çok önemli bilgiler sağlar. Ürodinamik çalışmaya ek olarak çeşitli radyolojik yöntemler ile idrar yolları ve idrar kesesinin görüntülenmesi ve sistoskopi denilen yöntemle idrar kesesi ve sfinkterin kamera ile yani endoskopik olarak incelenmesi uygulanabilecek diğer tetkikler arasındadır.

Peki, idrar kaçırma hastalığından şikayetçi olan hastalara son olarak ne söylemek istersiniz?

İdrar kaçırma hem erkek hem de kadınlarda görülebilen ve görülme sıklığı yaş ile artan bir sorundur. İdrar kaçırma şikayeti olan kişilerin hekime başvurmaları durumunda öncelikle gerekli tetkikler yapılarak idrar kaçırma şeklinin belirlenmesi ve bunu takiben uygun tedavinin yapılması mümkündür.

Eklenme Tarihi: 03.03.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 3022

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2020 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi