Stent Teknolojisi İle Hayata Devam

Stent teknolojisinin hayatımıza daha çok yer bulmaya başlamasından sonra by-pass ameliyatı çok özel durumlarda yapılmaya başlandı. Gelişen teknolojiyle orantılı olarak stent teknolojisi artık daha çok hastaya umut oluyor.Hastanemiz Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaylı haftanın röportajında damar cerrahisinde çok önemli bir yeri olan stentler hakkında sorularımızı yanıtladı. 

1-    Hocam neden kalp krizi geçiririz?

Kalbi besleyen koroner arterler adını verdiğimiz 3 damardan en az birinin veya dallarının ani tıkanmasına ve damarın suladığı kalp kasının harabiyetine kalp krizi diyoruz. Çocukluk yaştan itibaren koroner arterlerin iç kısmında aterosklerozun ilk safhası olan yağlı çizgilenmeler oluşmaya başlar. Yaşla ve hastanın sahip olduğu risk faktörleri ile yağlı çizgilenmeler fibroz plaklara, fibroz plaklar kalsifik plaklara dönüşür. Sonrasında plakların kapsülünün çatlaması plak içeriği damar içeriği ile karışır ve trombositler adını verdiğimiz kan pulcuklarının damarı tam veya kısmi tıkanmasıyla kalp krizi geçirilir. Koroner arter hastalığı majör risk faktörleri: Yaş, şeker hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara, aile öyküsü, erkek cinsiyet, tip A kişilik. Bu faktörler kalp krizi geçirmeye neden olur.

2-    Kalp krizi için uygulanan tedavilerden bahseder misiniz? Sizin özellikle tercih ettiğiniz bir tedavi yöntemi var mı?

Kalp krizi kalbi besleyen koroner damarın ani tıkanmasıdır. Bu durumda 3 farklı metotla tedavi edilmektedir. Trombolitik tedavi (damardan pıhtı eritici ilaç uygulanması), stent uygulanması ve by-pass bu tedaviler içerisinde en etkilisi stent uygulamasıdır. Ülkemizde daha önceleri kalp krizinde stent uygulaması yüzde 15 iken 2012 yılında başlanılan ‘Stand For Life’ (Yaşam İçin Stent) projesinden sonra bu oran yüzde 70’lere çıkmıştır. Türkiye`de 33 ile başlayan bu projeye ilk geçen ve en başarılı uygulanan il Adana’dır. Kalp krizinde by-passın yeri ise yüzde 1 civarındadır.

3-    Kalp krizi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık karşılaştığımız bir hastalıktır. Eskiden kalp krizleri, daha çok damar açıcı ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılırken sizin 2012 yılında gerçekleştirdiğiniz “yaşam için stent” projesiyle hastalara artık daha erken müdahale edebiliyoruz. Bize “yaşam için stent” projenizden bahseder misiniz?

Kalp krizinde en yararlı yöntem olan stent tedavisini en iyi uygulayan ülke Çek Cumhuriyeti olup bu oran yüzde 95 civarındadır. 2012 yılından önce ülkemizde yüzde 15 idi. Ülkemizin haricinde Bulgaristan, İspanya gibi ülkelerde de bu oran oldukça düşüktü. Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa ülkelerinde ‘Yaşam İçin Stent’ projesini başlatmıştı. Ülkemizde de Türk kardiyoloji Derneği ve Sağlık Bakanlığı`nın ortaklaşa dahil olduğu bu proje kapsamında hastanelerin acil 112 ile koordinasyonu toplumun bilinçlendirilmesi ve hastanedeki hekimlerin kalp krizinde stent uygulama bilgi ve becerilerinin arttırılmasına çalışılmıştır. Ben de yeni kardiyoloji uzmanlarının bu kapsamda eğitilmesi faaliyetinde yer aldım.

4-    Stent nedir? Kalp damar hastalıklarının tedavisinde nasıl bir yeri vardır?

Balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir. Günümüzde temel olarak 3 tür stent mevcuttur. Çıplak stent, ilaçlı metalik stent ve ilaçlı eriyen stent. Stentlerin tekrar tıkanma riski hastanın sahip olduğu risklere, damarın anatomisine, stentin türüne ve çapına göre değişmekle beraber çıplak stentlerde tıkanma oranı ortalama bir yılda yüzde 30 iken ilaçlı metalik ve eriyen stentler de ortalama bir yılda yüzde 5-10’dur.

5-    Stent her hastaya uygulanabilir mi?

Daha önceleri stent yalnızca tek damar ve kısa lezyona uygulanabilirken, günümüzde stent teknolojisinin ve ilaç endüstrisinin gelişmesiyle çok damarlara, uzun lezyonlara, tam tıkalı damarlara da uygulanabilmektedir. Yani neredeyse hemen her koroner arter hastasına stent takılabilmektedir. Bugün için hem üç damar hastalıklarından, hem sol ana koroner lezyonlarında bypass uygulamalarıyla sistem uygulamalar arasında uzun dönem sonuçları benzerdir.

6-    Stent takılan kişi hayatına nasıl devam etmeli? Örneğin spor yapabilir mi?

Stent takılan bir hastada en önemli faktör stent takıldıktan sonra en az bir yıl ikili kan sulandırıcı kullanılmasıdır. Stentlerin erken tıkanmasında genellikle ikili kan sulandırıcının erken kesilmesi suçlanmaktadır. Stent takılan hasta her türlü sporu yapabilir. Ancak genel kalp sağlığı açısından izotonik egzersizler (yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklete binme) daha yararlıdır. Stent takılan hastada tedirginlik oluşturan diğer konu ihtiyaç halinde MR çekilip çekemeyeceğidir. Günümüz teknolojisi stentlerle MR rahatlıkla çekilebilir.

7-    Kalp sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?  

Kalbimiz yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli en temel hayat organımızdır. Bu yüzden kalp sağlığımızı her zaman korumaya özen göstermeliyiz. Aksi halde her yıl hayatını kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kaybeden milyonlarca kişiden biri olabiliriz. Şişmanlık, alkol tüketimi, sigara kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon, hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme alışkanlıkları kalp ve damar hastalıkların oluşmasında büyük rol oynuyor. Bu sebepten dolayı yağ tüketimini en az seviyeye indirmeliyiz. Kızartma türü yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Şeker tüketimini mümkün olduğunca azaltmalıyız. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Düzenli spor yapmayı asla ihmal etmemeliyiz.

8-    Geçmişte sık sık Adana dışındaki meslektaşlarınızı ziyaret ederek onlara yardımcı oluyordunuz, hala yapıyor musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Evet, daha önce Hatay, Urfa, Osmaniye, Konya, Diyarbakır, Ankara, Kars, Van ve İstanbul`daki meslektaşlarımıza yardım için çalıştıkları merkezlere gitmiştim. Ayrıca bu merkezlerden ve Azerbaycan`dan uzman hekimler eğitimlerini artırmak amacıyla çalıştığım merkeze gelmişlerdi. Ancak bu yaz dönemi Özel Medline Adana Hastanesi’nde çok yoğun çalıştığımdan dolayı başka merkezlere gitme şansım olmadı. Hatay ve İstanbul`dan gelen talepleri reddetmek zorunda kaldım. Önümüzdeki dönemde Fırsat buldukça yakın merkezlere gitmeyi planlıyorum

9-    Hastaya stent takılması yaşam kalitesini nasıl etkiler?

Koroner stent ve bypass uygulamalarını karşılaştıran birçok bilimsel araştırma mevcuttur. Günümüz teknolojisinde daha etkin ilaçların üretilmesi, stent teknolojisinin ilerlemesi ve ilaçlı stentlerin geliştirilmesi ile stent uygulaması daha fazla ön plana çıkmıştır. Stent uygulamasının bypassa göre en önemli avantajları anestezi gerektirmemesi, göğüsün açılmaması (torakotomi gerektirmemesi) 1-8 saat sonra ayağa kalk olabilmesi (erken mobilizasyon) yoğun bakım ihtiyacı olmaması, normal hayata çok erken dönebilmesi ve en önemlisi de eşit veya daha üstün uzun dönem sonuç elde edilmesidir.

Eklenme Tarihi: 30.09.2016
Toplam Sayfa Gösterimi: 7043

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2020 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi