Medline Tüp Bebek (IVF) Merkezi

Alaa Quisi
Uzm. Dr.
Alaa Quisi

Kardiyoloji Uzmanı

İlgi Alanları

 • Kalp damar hastalığı ve tedavisi: Koroner anjiyografi, kompleks ve bifurkasyon (çatallı) damarların stentlenmesi
 • Kalp dışı periferik damar hastalıkları ve tedavileri: Karotis arter (şah damarı) hastalığı, renal arter (böbrek damarı) hastalığı, üst ve alt ekstremite damar hastalığının perkütan tedavisi (balon ve stent)
 • Kalp pilleri: Tek odacıklı kalp pili (VVI-R), çift odacıklı kalp pili (DDD-R), Üç odacıklı kalp pili (CRT, biventriküler) pacemaker/ICD.
 • Konjenital kalp hastalıkları (doğuştan kalp hastalığı) Perkütan ASD, PFO kapama
 • Ritim bozuklukları ve tedavisi: Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon

Eğitim

 • 2006 – 2012 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (Mezuniyet)
 • 2013 – 2017 Kardiyoloji uzmanlık eğitimi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana (Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • Özel Medline Adana Hastanesi (2017 - Halen)

Bildiği Yabancı Diller

Arapça (Anadil), İngilizce

Üyelikler

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği

Ödüller

 • Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Prof.Dr.Şeref Zileli Ödülü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırmalar

2014-2016 Global Anticoagulant Registry in the FIELD (GARFIELD-AF): Yeni tanılı valvüler olmayan atriyal fibrilasyonu olan hastaların prospektif kayıt çalışması.

Makaleler
 • Baykan AO, Gür M, Acele A, Şeker T, Quisi A, Yildirim A, Çayli M. Coronary collateral development and arterial stiffness in patients with chronic coronary total occlusions. Scand Cardiovasc J. 2015; 49(4): 228-34.
 • Baykan AO, Gür M, Acele A, Şeker T, Quisi A, Kıvrak A, Yıldırım A, Uçar H, Akyol S, Çaylı M. Predictors of successful percutaneous coronary intervention in chronic total coronary occlusions. Adv Interv Cardiol. 2016; 12(1): 17-24.
 • Topuz M, Coşgun M, Quisi A, Şen Ö, Çölkesen Y. The association between mean platelet volume and paroxysmal atrial fibrillation in patients with acute ischemic stroke. MN Kardiyoloji 2016; 23(1): 8-13.
 • Topuz M. Demir Ş, Quisi A. A coronary perforation due to balloon overpressure during percutaneous intervention. MN Kardiyoloji 2016; 23(1): 42-44.
 • Şeker T, Baykan AO, Gür M, Quisi A, Çaylı M. A Rare Case: ST segment elevation myocardial infarction due to spontaneous extensive left coronary artery dissection. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016; 24(2): 118-22.
 • Fitzmaurice DA, Accetta G, Haas S, Kayani G, Lucas Luciardi H, Misselwitz F, Pieper K, Ten Cate H, Turpie AG, Kakkar AK, (et al. including Quisi A). Comparison of international normalized ratio audit parameters in patients enrolled in GARFIELD-AF and treated with vitamin K antagonists. Br J Haematol. 2016; 174(4): 610-23.
 • Quisi A, Gür M. Percutaneous coronary intervention of an anomalous left circumflex artery originating from the right sinus of valsalva: case report. Turkiye Klinikleri J Case Rep. 2017; 25(1): 31-5.
 • Quisi A, Kalkan GY, Baykan AO, Çaylı M. Congenital aortocaval fistula mimicking atrial septal defect on transthoracic echocardiography. Adv Interv Cardiol. 2017; 13(1): 84-5.
 • Kiraz K, Çörtük M, Quisi A, Akyol S, Poyraz Ö. A very rare side effect of amlodipine: noncardiogenic pulmonary edema. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2017; 25(2): 304-7.
 • Quisi A, Kurt IH, Şahin DY, Kaypaklı O, Söker G, Kaya Ö, Allahverdiyev S, Genç Ö, Alıcı G, Koç M. Evaluation of the relationship between renal resistive index and extensivity and complexity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome. Kardiol Pol 2017; 75(11): 1199-1207.
 • Ozcan Abacıoglu O, Kaplan M, Abacıoglu S, Quisi A. Assessment of subclinical right ventricular systolic dysfunction in coal miners using myocardial isovolumic acceleration. Echocardiography. 2017 Sep; 34(9): 1299-1304.
 • Quisi A. Intracranial contrast enhancement mimicking intracranial hemorrhage after coronary angiography. Folia Cardiologica 2017; 12(5): 467-469.
 • Verheugt FWA, Gao H, Al Mahmeed W, Ambrosio G, Angchaisuksiri P, Atar D, Bassand JP, Camm AJ, Cools F, Eikelboom J, Kayani G, Lim TW, Misselwitz F, Pieper KS, van Eickels M, Kakkar AK, (et al. including Quisi A).  Characteristics of patients with atrial fibrillation prescribed antiplatelet monotherapy compared with those on anticoagulants: insights from the GARFIELD-AF registry. Eur Heart J. 2017 Dec 20. doi: 10.1093/eurheartj/ehx730.
 • Quisi A. Case Image: Superdominant right coronary artery and left anterior descending artery arising from the right coronary sinus: a rare coronary artery anomaly. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Jan; 46(1): 77.
 • Akkuş O, Kaypaklı O, Koca H, Topuz M, Kaplan M, Baykan AO, Samsa MZ, Quisi A, Erel Ö, Neşelioglu S, Gür M. Thiol/disulphide homeostasis in thoracic aortic aneurysm and acute aortic syndrome. Biomark Med. 2018 Feb 13. doi: 10.2217/bmm-2017-0372.
 • Quisi A, Alıcı, G. The relationship between serum rheumatoid factor level and no-reflow phenomenon in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. J Clin Lab Anal. 2018 Jun 26:e22598. doi: 10.1002/jcla.22598.
 • Quisi A, Alıcı G, Allahverdiyev S, Genç Ö, Baykan AO, Özbiçer S, Koç M. Impaired oscillometric arterial stiffness parameters in patients with coronary artery ectasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(5): 366-374.
 • Quisi A, Şentürk SE, Harbalıoğlu H, Baykan AO. The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P-wave dispersion and corrected QT interval. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Sep;46(6):471-478.
 • Sawhney JP, Kothiwale VA, Bisne V, Durgaprasad R, Jadhav P, Chopda M, Vanajakshamma V, Meena R, Vijayaraghavan G, Chawla K, Allu J, Pieper KS, John Camm A, Kakkar AK, (et al. including Quisi A).  Risk profiles and one-year outcomes of patients with newly diagnosed atrial fibrillation in India: Insights from the GARFIELD-AF Registry. Indian Heart J. 2018 Nov - Dec; 70 (6): 828-835. doi: 10.1016/j.ihj.2018.09.001.
Kitaplar
 • Koç M, Quisi A. Atrial Fibrilasyon. In: Demirtaş M, editor. Güncel Akut Kardiyoloji: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi; 2017. p. 291-310.
 • Quisi A, Kurt I.H. Akut Arteriyel Hastalıklar. In: Demirtaş M, editor. Güncel Akut Kardiyoloji: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi; 2017. p. 377-394.
 • Quisi A, Kurt I.H. Akut Venöz Hastalıklar. In: Demirtaş M, editor. Güncel Akut Kardiyoloji: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi; 2017. p. 395-418.
 • Giray S, Quisi A. Akut İnmelere Güncel Yaklaşım. In: Demirtaş M, editor. Güncel Akut Kardiyoloji: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi; 2017. p. 475-506.
Eklenme Tarihi: :10.12.2013 02:28:47
Toplam Sayfa Gösterimi: : 10698

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2021 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi