Medline Tüp Bebek (IVF) Merkezi

Nurkan Törer
Prof. Dr.
Nurkan Törer

Genel Cerrahi

Tecrübe Alanı

İleri Laparoskopik Onkolojik Cerrahiler;

 • Laparoskopik Mide Kanseri cerrahisi
 • Laparoskopik Kolon – Rektum Kanseri cerrahisi

Diğer Laparoskopik Cerrahiler;

 • Laparoskopik Mide fıtığı ve Reflü cerrahisi
 • Laparoskopik Obezite cerrahisi
 • Laparoskopik fıtık cerrahisi (Kasık fıtığı, Ameliyat yeri fıtıkları)
 • Laparoskopik Dalak / Böbreküstü Bezi cerrahisi

Karaciğer – Safra Kesesi ve yolları – Pankreas hastalıkları Cerrahisi

 • Safra Kesesi ve Yolları hastalıkları cerrahisi
 • Karaciğer tümörlerinin cerrahisi
 • Karaciğer kist hidatik tedavisi
 • Pankreas tümörleri cerrahisi

Eğitim

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990 – 1997) (Mezuniyet)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997 – 2003) (Uzmanlık)
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (06/01/2011) (Doçent)
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (29/11/2016) (Profesör)

İş Deneyimi

 • Özel Medline Adana Hastanesi (2018 - Halen)
 • Cleveland Clinic Center (Gözlemci) (Haziran 2009)
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp (Ankara) (2008 – 2009)
 • Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi (2003 – 2018)

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Sertifika ve Belgeler

 • Türk Cerrahi Derneği Cerrahi Yeterlilik Belgesi (2002) (Yenilenme 2016)
 • Türk Tabipler Birliği Klinik Nütrisyon Kursu (2000) Ankara
 • GATA – Kırıkkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu ve Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası, (2008) Ankara
 • ‘Cleveland Clinic’ te ‘Center for Endocrine Surgery’ de International Physician Observer Program’. 1 Haziran 2009 – 2 Temmuz 2009.
 • Laparoscopic Ultrasound, Liver Ablation Techniques, Laparoscopic Resection and Robotic Surgery Course, 20 June 2009 Cleveland.
 • Certificate for ‘da Vinci Surgical System Online Training Module’ (2009)

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1.     Hamaloglu E, Topaloglu S, Torer N. Diaphragmatic herniation after transhiatal esophagectomy. Dis Esophagus. 2002; 15 (2) : 186-8.
A2.     Tarim A, Nursal TZ, Yildirim S, Ezer A, Caliskan K, Torer N. Laparoscopic repair of bilateral morgagni hernia. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2004 Apr;14(2):96-7.
A3.     Yildirim S, Nursal TZ, Tarim A, Torer N, Noyan T, Demiroglu YZ, Moray G, Haberal M. Bacteriological Profile and Antibiotic Resistance: Comparison of Findings in a Burn Intensive Care Unit, Other Intensive Care Units, and the Hospital Services Unit of a Single Center. J Burn Care Rehabil 2005;26(6):488–492
A4.     Yildirim S, Tarim A, Torer N, Yildirim T, Noyan T, Ozer B, Moray G. Pneumoretroperitoneum, pneumomediastinum, pneumopericardium, and subcutaneous emphysema after diagnostic colonoscopy. Case Rep Clin Pract Rev, 2005; 6: 347-350

A5.      S. Yıldırım, T.Z. Nursal, A. Tarım, N. Torer, N. Bal, T. Yıldırım. Colonic Obstruction Due to Rectal Endometriosis : Report of a Case. Turk  J Gastroenterol. 2005; 16(1):48-51

A6.     Yildirim S, Tarim A, Nursal TZ, Yildirim T, Caliskan K, Torer N, Karagulle E, Noyan T, Moray G, Haberal M. Retained surgical sponge (gossypiboma) after intraabdominal or retroperitoneal surgery: 14 cases treated at a single center. Langenbecks Arch Surg. 2006 Aug;391(4):390-5

A7.     Erkanli S, Kayaselcuk F, Torer N, Bolat F, Tarim E, Simsek E, Kuscu E. Gastrointestinal stromal tumors presenting as pelvic masses: report of two cases.
Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(1):101-3.

A8.     Caliskan K, Nursal TZ, Yildirim S, Moray G, Torer N, Noyan T, Haberal MA. Hydrodissection with adrenaline-lidocaine-saline solution in laparoscopic cholecystectomy. Langenbecks Arch Surg. 2006 Aug;391(4):359-63

A9.     Nursal TZ, Oguzkurt L, Tercan F, Torer N, Noyan T, Karakayali H, Haberal M. Is Routine Preoperative Ultrasonographic Mapping for Arteriovenous Fistula Creation Necessary in Patients with Favorable Physical Examination Findings? Results of a Randomized Controlled Trial. World J Surg. 2006 Jun;30(6):1100-7

A10.   Ulusan S, Yakar T, Koc Z, Kayaselcuk F, Torer N. Adenocarcinoma of the pancreas associated with dorsal agenesis. Pancreas. 2006 Nov;33(4):437-9.

A11.   Torer N, Kayaselcuk F, Nursal TZ, Yildirim S, Tarim A, Noyan T, Karakayali H. Adhesion molecules as prognostic markers in pancreatic adenocarcinoma. J Surg Oncol. 2007 Sep 14;96(5):419-423

A12.    Ş. Ulusan, Z. Koc, N. Torer. Small bowel obstructions secondary to bezoars. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2007;13(3):217–221

A13.   Torer N, Yildirim S, Tarim A, Colakoglu T, Moray G. Traumatic lumbar hernia: Report of a case, Int J Surg 2008;6(6):e57-59

A14.   Torer N, Nursal TZ, Tufan H, Can F, Bal N, Tarim A, Moray G, Haberal M. Effect of manual bowel decompression (milking) in the obstructed small bowel. Am j Surg 2008;195: 807–13

A15.    M Eryılmaz, T Özer, Ö Menteş, N Törer, M Durusu, A Günal, Aİ Uzar Zeolite kanama durdurucu ajanı, arteriyel yaralanmalarda oluşlan kan kaybını azaltmada faydalı mı? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(1):7-11

A16.   M Eryılmaz, M Durusu, G Cantürk, MO Mentes, MT Özer, E Çevik, N Törer, A Avcı, Ü Kaldırım. Adli Olgularda Anatomik Ve Fizyolojik Travma Skorlama sistemlerinin rolü. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(3):285-292

A17.    M Eryılmaz, M Durusu, Ö Menteş, T Özer, S Kılıç, G Ersoy, Ö Altınel, M Kalemoğlu, N Törer. Comparison Of Trauma Scores For Adults Who Fell From Height As Survival Predictivity. Turk J Med Sci 2009; 39 (2): 247-252

A18.   TZ Nursal, A Ezer, K Çaliskan, N Torer, S Belli, G Moray. Prospective randomized controlled trial comparing V–Y advancement flap with primary suture methods in pilonidal disease Am J Surg Kabul edildi.

A19.   N Torer, D Torun, N Torer, H Micozkadioglu, T Noyan, FN Ozdemir, M Haberal. Predictors of early postoperative hypocalcaemia in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Transp. Proceed. Kabul edildi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Noyan T, Torer N, Yıldırım S, Nursal T, Çalışkan K, Tarım A, Karakayalı H. Comparison of Surgical Site İnfection Scoring Systems in Elective and Emergency Surgery. 6th European Congress of  Trauma and Emergency Surgery. Rotterdam 2004.

B2. Parlakgumus A, Colakoglu T, Ezer A, Calıskan K, Torer N, Tarım A, Noyan T, Moray G, Haberal M. The diagnosis and treatment of mesenteric tumours. 2nd  Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Portomaso, Malta 2007

B3. N Torer, M Eryilmaz, MT Sakarya, MT Ozer, AI Uzar. Simple method to make IV procedure easier for the forward medical team personal. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya 2009.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. S. Yıldırım, T.Z.Nursal, H.Uncu, A.Tarım, K.Çalışkan, N.Törer, A.Ezer, T. Noyan, M. Haberal. Yanık Yaralarındaki Bakteri Kolonizasyonunun Yanık Nedenleri ve Süre ile Değişimi. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 2004; 15 (2): 102-107.

D2. K.Çalışkan, T.Z.Nursal, S. Yıldırım, A.Tarım, A.Ezer,  N.Törer , T. Noyan, M. Haberal. Sindirim Sistemi Lenfomaları Tedavisinde Cerrahinin Yeri. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 2004; 15 (1): 44-47

D3. S. Yıldırım, T. Çolakoğlu, N. Törer, A. Tarım, T. Noyan, G. Moray, M. Haberal. Yanık Hastalarında Yanığa Eşlik Eden Ek Travmalar. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 2005 ;16 (2) 79-83

D4. N. Törer, T.Z. Nursal, Sedat Yıldırım, Akın Tarım, Kenan Çalışkan, Ali Ezer, Turgut Noyan, Gökhan Moray. Genel cerrahi hastalarında yara enfeksiyonu ve mortaliyeti etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2005;21(2):77-84

D5. N. Törer, T. Z. Nursal, S. Yıldırım, A. Tarım, A. Ezer, T. Noyan, G. Moray, M. Haberal Cerrahi Uygulanan Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 2006; 17(1): 93-99

D7. N. Törer, K. Çalışkan, A. Ezer, T.Z. Nursal, M. Haberal. Genel Cerrahi Kliniklerinin Değerlendirilmesinde Possum Puanlamasının Uygulanabilirliği. Ulusal Cerrahi Dergisi 2008; 24(2): 89-92

D8. A. Parlakgümüş, S. Yıldırım, T. Çolakoğlu, K. Çalışkan, A. Ezer, N. Törer, Z. Koç, F. Kayaselçuk, T. Noyan, M. Haberal. İntussusepsiyona Neden Olan Birincil İnce Barsak Malign Melanomu Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 2008: 19 (1);39-42

D9. N Törer, Z Nursal, K Çalışkan, A Ezer, T Çolakoğlu, H Karakayalı, M Haberal. Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(2): 62-67

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. A.Tarım, S. yıldırım, A.Ezer, N.Törer, T. Noyan, G. Moray. Jejunal Divertikulozis: Vaka Takdimi. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2004.

E2. N.Törer, K.Çalışkan, T.Z.Nursal, S. Yıldırım, T. Noyan, N Bilgin. Laparaskopik Kolesistektomi Sırasında Karın İçinde Kalmış Safra Taşlarına Yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2004.

E3. Törer N, Nursal T, Tarım A, Ezer A, Moray G, Noyan T. Pilonidal Sinus Hastalığının Tedavisinde üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması. 2. Çukurova Koloproktoloji Sempozyumu Adana 2005.

E4. Yıldırım S, Törer N, Tarım A, Çalışkan K, Moray G, Noyan T. Cerrahi Tedavi Gerektiren Barsak Tıkanıklıkları. 2. Çukurova Koloproktoloji Sempozyumu Adana 2005.

E5. Törer N, Ezer , Çolakoğlu T, Nursal T Z, Yıldırım S, Karakayalı H. Açık Kolesistektomilerde Yara Enfeksiyonu 7. Ulusal Hepato-pankrerato-bilier Cerrahi Kongresi Adana 2005

E6. Çalışkan K, Nursal TZ, Tarım A, Törer N, Noyan T, Moray G. Ameliyat Sonrası Gelişen Büyük Orta Hat Fıtıklarında, Kas Arkası Yama Takviyeli Onarım Sonuçları; Erken Değerlendirme. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2006

E7. Törer N, Kayaselçuk F, Nursal TZ, Ezer A, Tarım A, Noyan T, Karakayalı H. Pankreas Adenokarsinomlarında Adezyon Moleküllerinin Prognostik Etkileri Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2006

E8. Yıldırım S, Ezer A, Çolakoğlu T, Törer N, Noyan T, Moray G. Genel Cerrahi Kliniğimizde Yara Enfeksiyonu Skorlama Sistemleri ve 5317 Vakanın Surveyans Çalışması. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2006

E9. Ezer A, Nursal TZ, Çalışkan K, Törer N, Çolakoğlu T, Moray G. Sigmoid Volvuluslarında Tedavi Yöntemlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2006

E10. Törer N, Nursal TZ, Ezer A, Noyan T, Karakayalı H, Haberal M. Vertikal Matris Dikişlerle Uyarlanmış Dunking Pankreatikojejunostomi Anastomozu  8. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi Mersin 2007

E11. Parlakgümüş A, Çolakoğlu T, Ezer A, Törer N, Kayaselçuk F, Koç Z. Birincil İnce Barsak Malign Melanomu. 3. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu Adana 2007

E12. M. Eryılmaz, M. Durusu, G. Cantürk, MÖ Menteş, MT Özer, E. Çevik, N. Törer, A. Avcı, Ü. Kaldırım. Adli Raporlarda Yeni Kullanılan ‘Yaşamsal Tehdit Oluşturan Duruma Neden Olan Yaralanma’ ve Eskiden Kullanılan ‘Hayati Öneme Haiz Olma’ gibi Tanımlar Üzerinde Travma Skorlarının Mortalite Öngörüsü: Travmalı 373 Olguda Anatomik ve Fizyolojik Değerlendirme. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2008

E13. S. Belli, S. Yıldırım, K. Çalışkan, N. Törer, T. Noyan, H. Karakayalı. Hemodiyaliz Amaçlı Açılan Arteriovenöz Fistüllerin Komplikasyonlarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2008

E14. N. Törer, TZ Nursal, E. Kızılkılıç, K. Çalışkan, H. Karakayalı. Genç Safra Kesesi Taşı Hastalarında Hemolitik Anemi Birlikteliği. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2008

E15. N. Törer, TZ Nursal, T. Çolakoğlu, A. Ezer, T. Noyan, G. Moray. Meme Kanseri Hastalarında Ameliyat Öncesi Depresyon/Kaygı Varlığı ve Bunun Ameliyat Sonrası Seyrine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2008

E16. Çolakoğlu T, Belli S, Parlakgümüş A, Çalışkan K, Ezer A, Törer N, Yıldırım S. Bezoara bağlı barsak tıkanmaları. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya 19-24 Mayıs 2009

Çeviriler
 • Sweetland H and Yeo W, eds. Mosby’s Crash Course: Surgery. Çeviri Editörü: İ. Sayek Mosby’s Crash Course: Cerrahi 1. Baskı Ankara 2001
 • FW Cross, JM Ryan Severely ınjured patient. In: RM Kirk, ed. General Surgical Operations (5th Editions). N Torer Ciddi Yaralanmış Hasta. Çeviri Editörü: TZ Nursal Genel Cerrahi Ameliyatları Adana Nobel Kitabevi 2008

Basında Nurkan Törer

Eklenme Tarihi: :28.12.2016 12:19:58
Toplam Sayfa Gösterimi: : 14602

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2021 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi