COVID-19 TESTLERİ

Detaylı Bilgi Al
Ufuk Tatlı
Prof. Dr.
Ufuk Tatlı

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Eğitim

 • Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans 2000-2005
 • Ağız–Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Çukurova Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 2005-2010

İş Deneyimi

 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. - Özel Medline Adana Hastanesi - (2019 - Halen)
 • Akademik Ziyaretçi Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Boston, MA, ABD 2018 (2 ay)
 • Akademik Ziyaretçi Charles Üniversitesi Hastanesi, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Anabilim Dalı, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ 2016 (2 hafta)
 • Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, ADANA 31.03.2015
 • Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, ADANA 2013-2015
 • Akademik Ziyaretçi AO Fellowship Bursu. Hannover Tıp Üniversitesi, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Anabilim Dalı, Hannover, ALMANYA 2013 (8 hafta)
 • Diş Tbp. Tğm Dr. GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL 2011-2012
 • Öğr. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, ADANA 2010-2013
 • Arş. Gör. Dt. Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, ADANA 2008-2010
 • Doktora öğrencisi Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, ADANA 2005-2008

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Üyelikler

 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
 • Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği
 • Diş Hekimliğinde Lazer Derneği
 • Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (Association for the Study of Internal Fixation) (AO Foundation, İsviçre)

Ödüller

 • En İyi Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü: Tatlı U*, Üstün Y, Kürkçü M, Benlidayı ME. Effects of zoledronic acid on physiologic bone remodeling of condylar part of TMJ: A preliminary study in rabbits. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs – 2 Haziran 2013.

 

Rotasyon Eğitimleri

1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (05.10.2009 – 01.12.2009)
2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı (30.11.2009 – 22.01.2010)
3. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (25.01.2010 – 19.03.2010)

Projelerde Yaptığı Görevler

1. Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Düzeyi: Ülke Profili 2004 Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu 0201201007 nolu projesi, Veri Toplama Üyesi, 2004, Ankara, TÜRKİYE.

2. Farklı Beta Trikalsiyum Fosfat Greft Materyallerinin Dinamik Histomorfometrik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, DHF2006BAP3, Yardımcı Araştırmacı, 2006, Adana, TÜRKİYE.

3. Tek Doz İntravenöz Zoledronik Asit Uygulamasının Mandibuler Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (DHF2008D1), Proje Yürütücüsü, 2008, Adana, TÜRKİYE.

4. Tip 2 Diabetik Hastalarda Alveoler Kemik Genişletme Operasyonları ve Dental İmplantların Başarısı Üzerine Prospektif Bir Çalışma. ITI Araştırma Destek Fonu, Proje No:675-2010, Yardımcı Araştırmacı, 2010, Basel, İSVİÇRE.

5. Kısa Dental İmplantların Klinik Başarısının Değerlendirilmesi. TFI Araştırma Destek Fonu, Proje No: NAM 2010-5. Yardımcı Araştırmacı, 2010, Adana, TÜRKİYE.

6. Sığır kaynaklı hidroksiapatit kullanılarak gerçekleştirilen farklı augmentasyon tekniklerinin implant osseointegrasyonuna etkisi, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (DHF2010BAP3), Yardımcı Araştırmacı, 2010, Adana, TÜRKİYE.

7. Dental İmplant Cerrahisinde Pre-operatif Radyolojik Kemik Densitesi Değeri ile Subjektif Kemik Kalitesi Puanlaması, Yerleştirme Torku ve Rezonans Frekans Analizi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (DHF2011D3), Yardımcı Araştırmacı, 2011, Adana, TÜRKİYE.

8. Kantaronun (Hypericum Perforatum) Ksenojenik Greft Üzerindeki Etkisinin Histomorfometrik Değerlendirmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:10421, Yardımcı Araştırmacı, 2013, Hatay, TÜRKİYE.

İdari Görevler

1. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı Koordinatör Yardımcılığı, 2011-
2. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf Koordinatör Yardımcılığı, 2011-2015
3. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü, 2012-
4. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mevlana Koordinatörlüğü, 2012-
5. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. Sınıf Koordinatörlüğü, 2015-

Rotasyon Eğitimleri

1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (05.10.2009 – 01.12.2009)
2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı (30.11.2009 – 22.01.2010)
3. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (25.01.2010 – 19.03.2010)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Tatlı U, Kürkçü M, Çam OY, Büyükyılmaz T. Autotransplantation of Impacted Teeth: A Report of Three Cases and Review of Literature. Quintessence Int 2009;40:589-595.
A2. Erdoğan Ö, Charudilaka S, Tatlı U, Damlar İ. A review on alveolar bone augmentation and dental implant succes in diabetic patients. Oral Surgery 2010;3:115-119.
A3. Tatlı U, Üstün Y, Kürkçü M, Erdoğan Ö, Gürbüz CC, Özgür H, Polat S. Effects of zoledronic acid on healing of mandibular fractures: an experimental study in rabbits. J Oral Maxillofac Surg. 2011; 69(6):1726-35.
A4. Erdoğan Ö, Tatlı U, Üstün Y, Damlar İ. Influence of two different flap designs on the sequelae of mandibular third molar surgery. Oral Maxillofac Surg. 2011; 15(3): 147-52.
A5. Benlidayı ME, Tatlı U, Kürkçü M, Uzel A, Öztunç H. Comparison of bovine-derived hydroxyapatite and autogenous bone for secondary alveolar bone grafting in patients with alveolar clefts. J Oral Maxillofac Surg. 2012; 70(1): 95-102.
A6. Evlice B, Tatlı U, Yazıcıoğlu İ, Evlice A, Öztunç H. A unique case of Turner syndrome accompanying prolactinoma and unexpected elongated styloid process: Clinical and cone-beam computed tomographic features. Imaging Sci Dent. 2013; 43(2): 129-134.
A7. Tatlı U, Damlar İ, Erdoğan Ö, Esen E. Effects of smoking on peri-implant health status and IL-1β, TNF-α and PGE2 levels in peri-implant crevicular fluid: A cross-sectional study on well-maintained implant recall patients. Implant Dent. 2013; 22(5): 519-24.
A8. Erdoğan Ö, Üstün Y, Tatlı U, Damlar İ, Dağlıoğlu K. A pig model for the histomorphometric evaluation of hard tissue around dental implants. J Oral Implantol. 2013; 39(5): 551-7.
A9. Tatlı U, Erdoğan Ö, Uğuz A, Üstün Y, Sertdemir Y, Damlar İ. Diagnostic concordance characteristics of oral cavity lesions. ScientificWorldJournal 2013; 2013:785929. 
A10. Tatlı U, Üstün Y, Kürkçü M, Benlidayı ME. Effects of zoledronic acid on physiologic bone remodeling of condylar part of TMJ: A radiologic and histomorphometric examination in rabbits. ScientificWorldJournal 2014; 2014:649026. 
A11. Tatlı U, Abaylı C, Kısa HI, Uguz HA. Congenital granular cell epulis: A report of an unexpected feature with histopathologic and immunohistochemical examinations. J Cranio Max Dis. 2014; 3(1): 51-55.
A12. Salimov F, Tatlı U, Kürkcü M, Akoğlan M, Öztunç H, Kurtoğlu C. Evaluation of relationship between pre-operative bone density values derived from cone-beam computed tomography and implant stability parameters: a clinical study. Clin Oral Implants Res. 2014; 25(9): 1016-1021 (DOI: 10.1111/clr.12219).
A13. Tatlı U, Salimov F, Kürkcü M, Akoğlan M, Kurtoğlu C. Does cone beam CT-derived bone density give predictable data about stability changes of immediately loaded implants?: A 1-year resonance frequency follow-up study. J Craniofac Surg. 2014; 25(3): e293-299 (DOI: 10.1097/SCS.0000000000000727).
A14. Öztunç H, Evlice B, Tatli U, Evlice AT. Cone-beam computed tomographic evaluation of styloid process: A retrospective study of 208 patients with orofacial pain. Head Face Med 2014; 10(1):5 (DOI: 10.1186/1746-160X-10-5).
A15. Damlar İ, Kısa Hİ, Tatli U, Altan A, Hakverdi S. Oral angioleiomyoma of the lower lip: A case report. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014; Published online: 21.06.2014
A16. Erdogan O, Uçar Y, Tatli U, Sert M, Benlidayi ME, Evlice B. A clinical prospective study on alveolar bone augmentation and dental implant success in patients with type 2 diabetes. Clin Oral Implants Res. 2015; 26(11):1267-1275. (DOI: 10.1111/clr.12450)
A17. Damlar İ, Erdoğan Ö, Tatli U, Arpağ OF, Görmez U, Üstün Y. Comparison of osteoconductive properties of three different β-tricalcium phosphate graft materials: A pilot histomorphometric study in a pig model. J Craniomaxillofac Surg. 2015; 43(1): 175-180.
A18. Damlar İ, Esen E, Tatli U. Effects of glucosamine-chondroitin combination on synovial fluid IL-1β, IL-6, TNF-α, and PGE2 levels in internal derangements of temporomandibular joint. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015; 20(3): e278-283.

Doçentlik Sonrası:
A19. Günaldı M, Afsar CU, Duman BB, Kara IO, Tatli U, Sahin B. Effect of the cumulative dose of zoledronic acid on the pathogenesis of osteonecrosis of the jaws. Oncol Lett. 2015; 10(1): 439-442.
A20. Namlı H, Erdogan Ö, Gönlüşen G, Kahraman OE, Aydin HM, Karabag S, Tatli U. Vertical Bone Augmentation Using Bone Marrow-Derived Stem Cells: An In Vivo Study in the Rabbit Calvaria. Implant Dent. 2016; 25(1):54-62.
A21. Tatli U, Benlidayı ME, Ekren O, Salimov F. Comparison of the effectiveness of three different treatment methods for temporomandibular joint disc displacement without reduction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017;46(5):603-609.
A22. Damlar İ, Arpağ OF, Tatli U. Effects of Hypericum Perforatum on healing of xenogenic graft: A histomorphometric study in a rabbit model. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017;55(4):383-387. DOI: 10.1016/j.bjoms.2016.12.003.
A23. Akoğlan M, Tatli U, Kurtoğlu C, Salimov F, Kürkçü M. Effects of different loading protocols on the secondary stability and peri-implant bone density of the single implants in the posterior maxilla. Clim Implant Dent Relat Res. 2017;19(4):624-631. DOI: 10.1111/cid.12492.
A24. Bilgiç F, Damlar İ, Sürmelioğlu Ö, Sözer ÖA, Tatli U. Relationship between voice function and skeletal effects of rapid maxillary expansion. Angle Orthod. 2018;88(2):202-207. DOI: 10.2319/062717-431.1.
A25. Arpağ OF, Damlar I, Altan A, Tatli U, Günay A. To what extent does hyaluronic acid affect healing of xenografts. A histomorphometric study in a rabbit model. J Appl Oral Sci. 2018;26:e20170004. DOI: 10.1590/1678-7757-2017-0004.
A26. Benlidayi ME, Ucar Y, Tatli U, Ekren O, Evlice B, Kisa HI, Baksi U. Short implants versus standard implants: Midterm outcomes of a clinical study. Implant Dent. 2018;27(1):95-100. DOI: 10.1097/ID.0000000000000710.
A27. Tükel HC, Tatli U. Risk factors and clinical outcomes of sinus membrane perforation during lateral window sinus lifting: analysis of 120 patients. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018;47(9):1189-1194. DOI: 10.1016/j.ijom.2018.03.027.
A28. Metin R, Tatli U, Evlice B. Effects of low-level-laser therapy on soft and hard tissue healing after endodontic surgery. Lasers Med Sci. 2018;33(8):1699-1706. DOI: 10.1007/s10103-018-2523-8.
A29. Altug HA, Tatli U, Coskun AT, Erdogan Ö, Özkan A, Sencimen M, Kürkçü M. Effects of hyperbaric oxygen treatment on implant osseointegration in experimental diabetes mellitus. J Appl Oral Sci. 2018;26:e20180083. DOI: 10.1590/1678-7757-2018-0083.
A30. Coskun Benlidayi I, Guzel R, Tatli U, Salimov F, Keceli O. The relationship between neck pain and cervical alignment in patients with temporomandibular disorders. Cranio 2018 Jul 26:1-6. DOI: 10.1080/08869634.2018.1498181. [Epub ahead of print].
A31. Benlidayi ME, Tatli U, Salimov F, Tükel HC, Yüksel O. Comparison of autogenous and allograft bone rings in surgically created vertical bone defects around implants in a sheep model. Clin Oral Implants Res. 2018 Oct 3. DOI: 10.1111/clr.13379. [Epub ahead of print]

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Tatlı U*, Kürkçü M, Çam OY, Büyükyılmaz T. Gömülü Dişlerin Ototransplantasyonu (Üç olgu sunumu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 02 Kasım 2008.

B2. Tatlı U*, Keleş B, Yıldız A, Üstün Y, Öztunç H. Süpernümere Diş Karakteristikleri: Retrospektif Ön Bildiri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 02 Kasım 2008.

B3. Üstün Y, Tatlı U, Tuncer İ. Malignite Bulguları Taşıyan Periferal Ameloblastoma Olgusu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 02 Kasım 2008.

B4. Keleş B, Tatlı U, Öztunç H, Esen E. Evaluation of Unilateral Condylar Hyperplasia By Cone Beam Computed Tomography: A Report of Two Cases and Review of The Literature. Third International Congress&Workshop 3D Diagnosis Treatment Planning of Cranio-Maxillo-Facial Deformity, Eindhoven, Netherlands, March 25-27, 2010.

B5. Tatlı U*, Damlar İ, Gürbüz GA, Benlidayı ME, Üstün Y. Implant Treatment Following Maxillary Augmentation Using Iliac Graft. 4. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Turkey, May 26-30, 2010.

B6. Tatlı U*, Damlar İ, Erdoğan Ö, Uğuz A, Gönlüşen G, Üstün Y. Cystic Compound Odontoma Concomitant with Impacted Tooth. 4. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Turkey, May 26-30, 2010.

B7. Erdoğan Ö, Tatlı U, Üstün Y, Damlar İ. Influence of Two Different Flap Designs on the Sequela of Mandibular Third Molar Surgery. 4. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Turkey, May 26-30, 2010.

B8. Tatlı U*, Üstün Y, Kürkçü M, Erdoğan Ö, Gürbüz CC, Polat S. Effects of Zoledronic Acid on Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits. 4. ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Turkey, May 26-30, 2010.

B9. Erdogan O, Ustun Y, Damlar I, Tatlı U. Comparison of the Different Animal Models for the Histomorphometric Evaluation of Hard Tissue Around Dental Implants. 9th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov 25-28, 2010.

B10. Tatlı U, Erdoğan, O, Üstün Y. Characteristics of Oral Cavity Lesions and Accuracy of Initial Clinical Diagnoses: A Retrospective Demographic Study of 1390 Patients. 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery and 5th Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey Conference (Sözlü Bildiri). Antalya, Turkey, May 25-29 2011.

B11. Erdoğan Ö, Damlar İ, Akgün EO, Tatlı U. Treatment approach for mandibular parasymphisis fracture in an infant: A case report. 2nd Balkan Association of Maxillofacial Surgery and 5th ACBID International Conference. Antalya, Turkey, May 25-29 2011.

B12. Günaldı M, Şahin B, Tatlı U. Osteonecrosis of the jaws in cancer patients treated with bisphosphonates: A single center experience. 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, Istanbul, Turkey, Nov 17-19, 2011.

B13. Damlar İ, Tatlı U, Çelik S, Tunçdemir AR, Polat S. Evaluation of the correlation TMJ disorders clinical and MR imaging findings. İnönü University International Dentistry Congress, Malatya, Turkey, Apr 26-28 2012.

B14. M.E. Benlidayi, U. Tatli, F. Selimli, VI. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress konferansı dahilinde "VI. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Piezoelectric bone surgery versus traditional rotary instruments in impacted third molar surgery: Comparison of postoperative recovery", 100 pp., Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 3 Haziran, 2012

B15. Kuyumcu MF, Tatlı U, Erdoğan Ö, Gasımov S, Gürbüz CC. Treatment approach for multiple mandibular fractures in a pediatric patient: A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Mayıs 2013.

B16. Kuyumcu MF, Benlidayı ME, Coşkun Benlidayı I, Başaran S, Tatlı U, Kürkcü M. Bilateral mandibular coronoid hyperplasia: A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Mayıs 2013.

B17. Kısa Hİ, Benlidayı ME, Tatlı U, Namlı H, Keçeli O, Evlice B. The effects of marsupialization on odontogenic cysts. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs – 2 Haziran 2013.

B18. Kahraman OE, Meriç A, Aysan İ, Tatlı U, Erdoğan Ö. Intrusion of posterior teeth using mini-screw implants for implant rehabilitation. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs – 2 Haziran 2013.

B19. Tatlı U*, Abaylı C, Kısa Hİ, Uğuz AH. Congenital granular cell epulis: A report of an unexpected feature with histopathologic and immunohistochemical examination. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs – 2 Haziran 2013.

B20. Tatlı U*, Üstün Y, Kürkçü M, Benlidayı ME. Effects of zoledronic acid on physiologic bone remodeling of condylar part of TMJ: A preliminary study in rabbits. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs – 2 Haziran 2013.

B21. Tatlı U*, Salimov F, Kürkcü M, Akoğlam M, Kurtoğlu C. Does cone beam computed tomography-derived bone density give predictable data about stability changes of immediately loaded implants: A 1-year resonance frequency follow-up study. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 18-22 Mayıs 2014.

B22. Tatlı U*, Damlar İ, Erdoğan Ö, Esen E. Effects of smoking on peri-implant health status and IL-1beta, TNF-alpha, and PGE2 levels in peri-implant crevicular fluid: A cross-sectional study on well-maintained implant recall patients. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 18-22 Mayıs 2014.

B23. Damlar İ, Erdoğan Ö, Tatlı U, Arpağ OF, Görmez U, Üstün Y. Comparison of osteoconductive properties of three different β-tricalcium phosphate graft materials: A histomorphometric study in a pig model. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 18-22 Mayıs 2014.

B24. Tatlı U*, Kısa Hİ, Namlı H, Kürkcü M. Treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw with sequestrotomy and PRF. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 18-22 Mayıs 2014.

B25. Tatlı U*, Kuyumcu F, Çalışkan M, Kürkcü M. Conservative treatment of a pathologic mandible fracture in a patient with maxillofacial hemangioma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 18-22 Mayıs 2014.

B26. Tatlı U*, Çalışkan M, Uğuz A. Sublingual ranula: A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 18-22 Mayıs 2014.

Doçentlik Sonrası:
B27. Namlı H, Tatlı U. Dental implant treatment after alveolar distraction osteogenesis: A case report. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-31 Mayıs 2015.

B28. Namlı H, Tatlı U. An Unusual Foreign Body in Maxillary Sinus: A watch strap pin. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-31 Mayıs 2015.

B29. Tatlı U*, Arslan E. The use of the pedicled buccal fat pad for closure of oro-antral fistulae after tooth extraction. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-31 Mayıs 2015.

B30. Kısa Hİ, Kürkcü M, Benlidayı ME, Tatlı U, Özpolat Z, Yılmaz AŞ. Microleakage and push-out bond strength of zirconia pins used as a core material in retrograde fillings. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-31 Mayıs 2015. (Sözlü bildiri)

B31. Akoğlan M, Kurtoğlu C, Tatlı U, Salimov F, Kürkcü M, Ucar Y. Evaluation of the stability and bone changes of immediate, early and delayed loaded implants during the first year after loading. 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), Antalya, Türkiye, 15-17 Kasım 2015. (Sözlü bildiri)

B32. Akoğlan M, Benlidayı E, Tatlı U, Müderris E. Management of congenitally missing maxillar lateral incisor with immediately loaded implant following orthodontic treatment: case report. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-15 Kasım 2015.

B33. Akoğlan M, Tatlı U, Uzel E. Implant treatment planning in maxillary anterior region: A multidisciplinary approach. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-15 Kasım 2015.

B34. Akoğlan M, Benlidayı E, Uçar Y, Tatlı U. Rehabilitation of edentulous patients with screw-retained hybrit prostheses: case report. 19th International Congress of Esthetic Dentistry, İstanbul, Türkiye, 2-4 Kasım 2015.

B35. Tatlı U*, Tükel HC, Arslan E. Piezosurgical eminectomy for the treatment of recurrent temporomandibular joint dislocation. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 10. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016 (Sözlü bildiri).

B36. Tatlı U*, Salimov F, Aydın E. The use of i-PRF in secondary alveolar cleft repair. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 10. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye,
11-15 Mayıs 2016 (Sözlü bildiri).

B37. Turna T, Tatlı U, Özbilen G. Autotransplantation of teeth as a treatment option: A case report. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 10. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016 (Poster bildirisi).

B38. Damlar İ, Arpağ OF, Tatli U, Altan A. Effects of Hypericum Perforatum on healing of xenogenic graft: A histomorphometric study in a rabbit model. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 26-30 Mayıs 2016 (Sözlü bildiri).

B39. Metin R, Tatli U. An unexpected complication after use of pedicled buccal fat pad for closure of oro-antral fistulae: Emphysema. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 26-30 Mayıs 2016 (Poster bildirisi).

B40. Aydın E, Arslan E, Tatli U, Tükel HC. Marsupialization of a large dentigerous cyst: A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 26-30 Mayıs 2016 (Poster bildirisi).

B41. Benlidayı ME, Uçar Y, Tatli U, Ekren O, Kısa Hİ, Evlice B, Baksi U. Clinical success evaluation of short dental implants. 94th General Session & Exhibition of the International Association of Dental Research (IADR), 3rd Meeting of the IADR Asia Pacific Region, 35th Annual Meeting of the IADR Korean Division, Seoul, Republic of Korea, June 22-25, 2016 (Sözlü bildiri).

B42. Öztunç H, Evlice B, Tatli U, Evlice AT. Cone-beam computed tomographic evaluation of styloid process: A retrospective study of 208 patients with orofacial pain. Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Turkey, 13-15 Nisan 2017 (Sözlü bildiri).

B43. Evlice B, Öztunç H, Tatli U, Salimov F. Myositis ossificans traumatica of the medial pterygoid and lateral pterygoid muscles following an erupted first molar extraction. Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Turkey, 13-15 Nisan 2017 (Poster bildirisi).

B44. Tükel HC, Tatli U, Arslan E, Metin R. Osteoid osteoma of the mandible: A case report. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 11. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017 (Poster bildirisi).

B45. Tatli U*, Benlidayı ME, Ekren O, Salimov F. Comparison of the effectiveness of three different treatment methods for Temporomandibular joint disc displacement without reduction. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 23-27 Mayıs 2017 (Sözlü bildiri).

B46. Salimov F, Tatli U, Kürkcü M, Kurtoğlu C. Evaluation of relationship between preoperative bone density values derived from cone beam computed tomography and implant stability parameters. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 23-27 Mayıs 2017 (Sözlü bildiri).

B47. Metin R, Tatli U, Evlice B. Effects of low-level laser therapy on soft and hard tissue healing after endodontic surgery. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 23-27 Mayıs 2017 (Sözlü bildiri).

B48. Tatli U, Tükel C, Yorulmaz E, Karaduman D. Open surgical treatment of mandibular condyle fracture using retromandibular approach: A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 23-27 Mayıs 2017 (Poster bildirisi).

B49. Tatli U, Tükel C, Aydın E, Cavana A. A case of bilateral coronoid process hyperplasia treated by coronoidectomy. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 23-27 Mayıs 2017 (Poster bildirisi).

B50. Tatli U, Kürkcü M, Tükel C, Kurtoğlu C, Güler N. Rehabilitation of atrophic maxilla with zygomatic implants. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, Türkiye, 23-27 Mayıs 2017 (Poster bildirisi).

B51. Barış Ş, Uzel A, Tatli U. An alternative method of interdental alveolar distraction using HYCON device: A case report. 4th International Congress of the Turkish Cleft Lip and Palate Society, İzmir, Türkiye, 21-24 Eylül 2017 (Sözlü bildiri).

B52. Tatli U, Geçkil N. Surgical treatment of bilateral mandibular condylar neck fractures with inferomedial dislocation: A case report. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with SCBID 12th Congress, Antalya, Turkey, May 9-13, 2018.

B53. Tatli U, Tükel HC. Temporomandibular joint discectomy with abdominal fat graft for treatment of internal derangement: A report of 3 cases. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with SCBID 12th Congress, Antalya, Turkey, May 9-13, 2018.

B54. Tatli U, Turna D, Aydın E, Uçar Y. Three dimensional augmentation with bone ring in the esthetic region: A case report. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with SCBID 12th Congress, Antalya, Turkey, May 9-13, 2018.

B55. Tatli U, Aydın E, Kurkcu M. Corrective surgery for failed treatment of mandibular angulus and condyle fractures: A case report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, North Cyprus Turkish Republic, 13-17 May, 2018.

B56. Tatli U, Aydın E, Alraawi M, Baris S, Kocak F. Bimaxillary orthognathic surgery for treatment of dentofacial asymmetry in an adult patient: A case of “surgery-only” approach. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, North Cyprus Turkish Republic, May 13-17, 2018.

B57. Tatli U*, Alraawi M, Toroglu MS. Effects of size and insertion angle of orthodontic mini-implants on skeletal anchorage. 24th Congress of the European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery, Munich, Germany, 18-21 September 2018 (Poster bildirisi).

* İşaretli bildirilerin sunumları aday tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. Tatli U, Evlice B. Cone-beam computed tomography for oral and maxillofacial imaging. In: Computed Tomography – Advanced Applications. Ed: Dr. Ahmet Mesrur Halefoğlu, InTech, 2017: 139-167, DOI: 10.5772/intechopen.69282. Available from: https://www.intechopen.com/books/computed-tomography-advanced-applications/cone-beam-computed-tomography-for-oral-and-maxillofacial-imaging

C2. Tatli U, Machon V. Internal derangements of temporomandibular joint: Diagnosis and management. In: Temporomandibular Joint Pathology. Ed: Dr. Guhan Dergin, InTech, 2018: 47-67, DOI: 10.5772/intechopen.72585. Available from: https://www.intechopen.com/books/temporomandibular-joint-pathology-current-approaches-and-understanding/internal-derangements-of-the-temporomandibular-joint-diagnosis-and-management

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Evlice B, Tatli U. Hamartoneoplastik sendromlar ve eşlik eden maksillofasiyal anomaliler. Öztunç H. editor. Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar, 1. Baskı.Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.49-54.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Tatlı U, Üstün Y. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisinde Kemik Artırma Teknikleri. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2(3):162-168;2007

D2. Tatlı U, Keleş B, Esen E, Öztunç H. Unilateral Kondiler Hiperplazinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20(3):198-204;2010. 

D3. Üstün Y, Tatlı U, Tuncer İ. Malignite Benzeri Histopatolojik Bulgular Taşıyan Periferal Ameloblastoma: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 17(2):210-214;2011.

D4. Erdoğan Ö, Damlar İ, Akgün EO, Tatlı U. Bebek Hastada Alt Çene Parasimfizis Kırığı İçin Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28(3):191-6;2011.

D5. Tatlı U, Damlar İ, Benlidayı ME, Üstün Y. Diş Çekimi Sırasında Komplikasyona Neden Olan Risk Faktörlerinin Etkinliği: Kesitsel Bir Çalışma. Cumhuriyet Dent J 15(4):307-311;2012.

D6. Tatlı U, Damlar İ, Benlidayı ME, Üstün Y, Gürbüz G. Atrofik Maksillanın İliak Greft Kullanılarak Gerçekleştirilen Kemik Augmentasyonunu Takiben Uygulanan İmplant Tedavisi: Olgu Sunumu. Cumhuriyet Dent J 16(1):50-57;2013.

D7. Benlidayı ME, Tatlı U, Selimli F. Gömülü üçüncü molar diş operasyonunda piezoelektrik kemik cerrahisi ve geleneksel döner enstrümanların karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 21(1):50-56;2013.

D8. Tatlı U, Yıldız A, Üstün Y, Kürkcü M. Bisfosfonata bağlı çene osteonekrozu: Parsiyel kemik rezeksiyonu tedavisi sonuçlarının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 28(1-3):35-45;2013.

D9. Erdoğan Ö, Üstün Y, Damlar İ, Tatlı U, Arıkan F. İnsan Alveoler Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi 20(1):47-52;2014.

D10. Tatlı U, Evlice B, Damlar İ, Arslanoğlu Z, Altan A. Çukurova bölgesinin süpernümere diş karakteristikleri: Çok-merkezli retrospektif bir çalışma. Acta Odontologica Turcica 31(2):84-88;2014.

D11. Tatlı U, Benlidayı ME, Salimov F. Alveoler Yarıkların Onarımında Güncel Yaklaşımlar. Archives Medical Review Journal 23(4):563-574;2014.

D12. Kısa Hİ, Tatlı U, Kürkcü M. Mandibular kondil kırıkları ve tedavi yöntemleri. Archives Medical Review Journal 23(4):658-671;2014.

D13. Damlar İ, Altan A, Tatlı U, Arpağ OF. Hatay bölgesinde gömülü diş prevelansının retrospektif olarak incelenmesi. Cukurova Medical Journal 39(3):559-565;2014.

D14. Benlidayı ME, Tükel HC, Salimov F, Tatlı U. Çene cerrahisinde bilgisayar yardımlı cerrahi planlama. Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi 2(2):13-17;2016.

D15. Salimov F, Tatlı U, Metin R, Tükel HC, Benlidayı ME. Çene cerrahisinde doku adezivlerinin kullanımı. Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi 2(2):53-56;2016.

D16. Tükel HC, Benlidayı ME, Salimov F, Tatlı U. Endoskopik tekniklerin çene cerrahisinde uygulanması. Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi 2(2):65-70;2016.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

E1. Sencar L, Tatlı U, Aksak T, Üstün Y, Erdoğan Ö, Polat S. Effects of intravenous application of zoledronic acid on the healing of mandibular fracture. 10. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Manisa, TÜRKİYE, 17-20 Mayıs 2010.

Yurt dışı veya uluslar arası davetli konuşmalar

F1. Tatlı U*. Treatment modalities of pediatric mandibular fractures. 1. Yemen-Turkey Dental Congress, Sana’a, Yemen, Dec 4-6, 2012.

F2. Tatlı U*. Bone augmentation methodology in implant dentistry: the decision tree. 1. Yemen-Turkey Dental Congress, Sana’a, Yemen, Dec 4-6, 2012.

Yurt içi davetli konuşmalar

G1. Tatlı U. Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü, Atık Yönetimi ve Perkütan Yaralanmalar. Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet İçi Eğitimi. 19 Şubat 2013, Adana, TÜRKİYE.

G2. Tatlı U. Diş Hekimliğinde Sistemik Hastalıklar ve Yaklaşımlar. Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet İçi Eğitimi. 26 Nisan 2013, Adana, TÜRKİYE.

G3. Tatlı U.Deney Hayvanlarının Diş Hekimliğinde Kullanımı. Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 25 Mayıs – 3 Haziran 2015, Adana, TÜRKİYE. 

G4. Tatlı U. Kemik Augmentasyon Metodolojisi: Karar Ağacı. Biohorizons Eğitim Sempozyumu. 11 Kasım 2015, Adana, TÜRKİYE.

G5. Tatlı U. Dental İmplantolojide Primer Stabilite Öngörülebilir mi?. ITI Adana Çalışma Klübü 4. Toplantı 2015. 19 Aralık 2015, Adana, TÜRKİYE.

G6. Tatlı U. Peri-implant Mukozitis ve Peri-implantitis. Biohorizons Eğitim Sempozyumu. 23 Mart 2016, Gaziantep, TÜRKİYE.

G7. Tatlı U. Kemik Augmentasyon Metodolojisi: Bir Güncelleme. 3. Türkiye Sempozyumu. 12-15 Ocak 2017, Girne, KIBRIS.

G8. Tatlı U. Kemik Rejenerasyonunda Destekleyici Uygulamalar. Çukurova Dişhekimliği Günleri. 17-19 Kasım 2017, Hatay, TÜRKİYE.

G9. Tatlı U. Ortognatik Cerrahi Olgu Tartışmaları. 2. Çukurova Ortognatik Cerrahi Günleri ve Kadavra Kursu. 23 Mart 2018, Adana, TÜRKİYE.

Diğer Yayınlar

H1. Tatlı U. Çene eklemi rahatsızlıkları ve tedavi yöntemleri. Çukurova Medikalciler Derneği Sağlık Dergisi, 2(10):36-37,2012.

Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sempozyumlar

J1. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım 2008, Antalya, TÜRKİYE.

J2. BIOHORIZONS Global İmplant Sempozyumu, 30 Nisan-2 Mayıs 2009, Chicago, IL, ABD.

J3. ASTRA TECH 2. Uluslar arası Bilimsel Sempozyumu, İmplantolojiye 4 Boyuttan Bakış, 4-5 Aralık 2009, Ankara, TÜRKİYE.

J4. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 4. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 26-30 Mayıs 2010, Antalya, TÜRKİYE.

J5. BIOHORIZONS International Symposium Series, 24-25 Eylül 2010, Antalya, TÜRKİYE.

J6. PRF® Platelet Rich Fibrin International Symposium on Growth Factors, 10 Eylül 2011, İstanbul, TÜRKİYE.

J7. 3. Uluslararası Zimmer-Mutlu İmplantoloji Günleri Sempozyumu, 22-25 Eylül 2011, Antalya, TÜRKİYE.

J8. BIOHORIZONS International Symposium Series, 18-20 Ekim 2012, Roma, İTALYA.

J9. 1. Yemen-Türkiye Diş Hekimliği Kongresi, 4-6 Aralık 2012, Sana’a, YEMEN.

J10. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 29 Mayıs – 02 Haziran 2013, Antalya, TÜRKİYE.

J11. ITI Dünya İmplant Sempozyumu, 24-26 Nisan 2014, Cenevre, İSVİÇRE.

J12. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 18-22 Mayıs 2014, Bodrum, TÜRKİYE.

J13. Dentium Dünya Sempozyumu, 24-25 Ekim 2014, New York, NY, ABD.

J14. BIOHORIZONS Global Sempozyumu, 16-18 Nisan 2105, Los Angeles, CA, ABD.

J15. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2015, Antalya, TÜRKİYE.

J16. Avrupa Çene Eklemi Cerrahları Derneği Yıllık Toplantısı 2015, 1-3 Temmuz 2015, Bonn, ALMANYA.

J17. DENTSPLY İmplantları Türkiye Kongresi, 5-7 Kasım 2015, İzmir, TÜRKİYE
Ulusal Bilimsel Kongre ve Sempozyumlar

K1. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Çukurova Sempozyumu, 30 Kasım-3 Aralık 2006, Adana, TÜRKİYE.

K2. Diş Hekimleri Meslek Hastalıkları Sempozyumu, 24 Mayıs 2007, Adana, TÜRKİYE.

K3. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sürekli Eğitim Seminerleri: Nitröz Oksit ve Diş Hekimliğinde Kullanımı, 10 Nisan 2009, Adana, TÜRKİYE.

K4. Together for Implantology Çukurova Çalışma Grubu Toplantısı, 21-23 Eylül 2012, Girne, KKTC.

K5. Çene ve Yüz Deformitelerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu, 21-24 Şubat 2013, Kayseri, TÜRKİYE.

Bilimsel Kurslar

L1. ITI Estetik İmplant Dişhekimliğinde Tedavi Presnsipleri Kursu, 11 Kasım 2007, Ankara, TÜRKİYE.

L2. MedCalc Turkey Klinik Araştırmaya Giriş Tasarım-Analiz-Yayın Kursu, 12 Aralık 2009, Adana, TÜRKİYE.

L3. 1. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, 26 Nisan-4 Mayıs 2010, Adana, TÜRKİYE.

L4. Uluslar arası AO Kraniyomaksillofasiyal Kırık Tedavisi Prensipleri Kursu, 11-13 Şubat 2011, İstanbul, TÜRKİYE.

L5. AOCMF Temporomandibular Eklem Prensipleri Kursu (TMJ Principles Course -lectures, cadaver workshop & life surgery-), 27 Şubat - 1Mart 2013, Bonn / Aachen, ALMANYA.

L6. AOCMF İleri Düzey Temporomandibular Eklem Cerrahisi Kursu “Bonn Konsepti”, 3-4 Eylül 2015, Leipzig, ALMANYA.

L7. Prag TMJ Concept Kursu, (Teorik Eğitim ve Kadavra Kursu), 20-21 Eylül 2017, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ.

L8. 9. Yıllık Donald F. Booth Eğitim Günü, Boston Üniversitesi Henry M. Goldman Diş Hekimliği Fakültesi Devamlı Eğitim Departmanı, 30 Mayıs 2018, Boston, ABD.

L9. İleri Öğretme Teknikleri Kursu, Harvard Tıp Fakültesi Global ve Devamlı Eğitim Bölümü, 8-9 Haziran 2018, Boston, ABD.

Yurt Dışı Deneyimleri

M1. Akademik Ziyaretçi (AOCMF Fellowship Bursu): Hannover Tıp Üniversitesi Oral ve Kraniyo-maksillofasiyal Cerrahi Departmanı (Klinik Şefi: Prof. Dr. Dr. Nills-Claudius Gellrich), 19 Ağustos – 11 Ekim 2013 (8 hafta), Hannover, ALMANYA.

M2. Misafir Öğretim Üyesi: Charles Üniversitesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı (Klinik Şefi: Doç. Dr. Rene Foltan), 15-20 Ağustos 2016, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ.

M3. Misafir Öğretim Üyesi: Boston Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü, (Klinik Şefi: Prof. Dr. Pushkar Mehra), 1 Mayıs – 30 Haziran 2018, Boston, ABD
Uluslararası Dergilerde Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
Plastic and Aesthetic Research, Editorial Board Member (2014-2017)
Ulusal Dergilerde Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

1. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2016-…)
2. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2018-…)
3. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Diş Hekimliği Bölüm Editörü (2018-…)

Eklenme Tarihi: :11.12.2013 08:50:07
Toplam Sayfa Gösterimi: : 13481

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2021 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi