Medline Tüp Bebek (IVF) Merkezi

Çocuk Kalp Cerrahisi ve Çocuk Kardiyolojisi Kliniği

100 canlı doğumda 1 konjenital kalp hastalığı taşıyan çocuk dünyaya gelmektedir. Bu çocukların yaklaşık % 40-50’si ameliyat gerekmektedir. Günümüzde ileri teknoloji sayesinde bu hastalıklar anne karnında da tespit edilebilmektedir. Anne karnında Fetal Ekokardiyografi ile % 95 oranında ağır kalp hastalıklarının teşhisi konabilmektedir. Doğumdan sonra ise; Transtorasik Eko Kardiyografi önemli tanı yöntemidir.

Çocuk Kardiyoloji Kliniğinde Verilen Hizmetlerimiz

 • Fetal Ekokardiyografi (Anne karnında kalp hastalıklarının teşhisini sağlar. Gebeliğin 18. Haftasından itibaren doğuma kadar yapılan bir işlemdir. Bebeğe ve anneye zararı yoktur.)
 • Çocuklarda transtorasik renkli doppler EKOKARDİYOGRAFİ (Kalp deliklerinin, romatizmal kalp hastalıklarının, kalp kapak hastalıklarının, kalp yetmezliğinin teşhisi)
 • Elektrokardiyografi
 • 24 saat Tansiyon Holter( Çocuklarda hipertansiyon teşhisi için kesin yöntemdir.
 • 24 saat Ritim Holter( Ritim bozuklarının teşhis ve tedavisi yöntemidir.)
 • Efor Testi

Kliniğimizde çocukluk çağı tüm doğuştan ve romatizmal kalp hastalıkları, hipertansiyon, ritim bozuklukları ile ilgili tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Yenidoğan döneminden başlayarak 0-21 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere bakılmaktadır.

Hastalıklar

Palyatif ve tüm düzelme ameliyatları yapılabilmektedir.

Correctif( Tüm Düzeltme) operasyonları

 • Kalpte bulunan defekti tümüyle gidermeye yönelik operasyonlardır.
 • Atriyal Septal Defekt
 • Ventriküler Septal Defekt
 • Fallot Tetraloji
 • Büyük arter transpozisyonu ( Anterial ve Atrial Switch) Operasyonları
 • Çift çıkımlı sağ ventrikül operasyonları
 • Çeşitli Damar Ameliyatları
 • PDA
 • Aort Koarktasyon Operasyonları

Palyatif Operasyonlar

 • Kalpte bulunan defektin tüm düzeltme şansı bulunmadığında kişinin hayatını konforlu bir şekilde idame ettirmesini sağlar.
 • Çeşitli şant operasyonları (cava-pulmoner şant)
 • Aorta-Pulmoner Arter Şant Op.
 • Fontan
 • Hemifontan Op.
 • Pulmoner Banding Op.

Minimal İnvazif Çocuk Kalp Cerrahisi

Kalp cerrahisinde minimal invazif ameliyat diyebilmek için 3 kıstas bulunmaktadır.

 • Kalp Akciğer Pompası kullanmıyorsanız
 • Sternotomi insizyonu yerine başka bir insizyon veya sınırlı Sternotomi insizyonu kullanıyorsanız
 • Aortik Cross Klemp kullanmıyorsanız

Bu kriterlerden 1 tanesini kullanıyorsanız, minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi yapıyorsunuz diyebiliriz. Tüm hastalarımızda bu seçenekleri değerlendirerek koltuk altı kesisine öncelik tanımaktayız. 6 cm.’lik koltuk altından yapılan insizyonlarla kalpte ki uygun delikler başarı ile kapatılabilmektedir.

Eklenme Tarihi: 21.07.2015 10:47:26
Toplam Sayfa Gösterimi: 10168

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2021 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi