Bayan İleri Yaş Check-Up

İleri yaşla beraber artan risklerin önüne geçerek geleceği düşünmeyin, her zaman genç kalın.

Bayan İleri Yaş Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Check-Up Muayene
 • Geriatri
 • Kardiyoloji Muayene
 • Kadın Doğum Muayene

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Sodyum(Na)
 • Potasyum(K)
 • Calsıum(Ca)
 • Fosfor
 • Demir
 • Demir Bağlama
 • Ferritin
 • Açlık Kan Şekeri (Glukoz)
 • Alkalen Fosfataz
 • Sedimantasyon
 • T.Protein
 • CRP
 • Albumin
 • Tromponin T
 • Kütle (CK-MB)
 • Vitamin B12
 • Vitamin D 
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Hemoglobin A1c
 • Ürik asit

Karaciğer Enzimleri

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)

Tiroid Testleri

 • Serbest T4
 • Tsh

Kolesterol Testler

 • Triglesirid
 • LDL
 • HDL
 • Total Kolesterol

Tümör  Markerleri

 • Ca 125
 • Ca 15.3
 • Ca 19.9
 • CEA
 • Alfa Feto Protein (AFP)

Radyolojik Tetkikler

 • Beyin MR
 • Toraks BT
 • Tüm Batın USG
 • Tüm Vücut Kemik Dansitometri
 • Mamografi
 • İşitme Testi
 • BT ,Kalp kalsiyum skorlama
 • Tiroid Usg
 • Meme usg

Kardiyak, Solunum ve Jinekolojik Testler

 • SFT ( Solunum Fonksiyon Testleri)
 • EFORLU EKG
 • EKG (Elektrokardiyografi )
 • Pap Smear Testi
Güncellenme Tarihi: 08.01.2020
Toplam Sayfa Gösterimi: 2198

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.