COVID-19 TESTLERİ

Detaylı Bilgi Al
Ümit Tuhanioğlu
Doç. Dr.
Ümit Tuhanioğlu

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Tecrübe Alanı

*Çocuk Ortopedisi

-Serebral Palsi

-Doğuştan Çarpık Ayak(Pes Ekinovarus)

-Gelişimsel Kalça Displazisi

-Spina Bifida

-Perthes Hastalığı

-Osteogenezis İmperfekta

-Doğumsal  ve Gelişimsel Ortopedik Hastalıklar

-Ekstremite Boy Eşitsizlikleri

*Erişkin ve Pediatrik Deformite Cerrahisi

*Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi

*Travma

*Eklem Cerrahisi

Eğitim

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -Lisans
 • İstanbul M.S Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma  Hastanesi- Uzmanlık

İş Deneyimi

 • 2020-Temmuz: Adana Özel Medline Hastanesi
 • 2015-2020 Adana Şehir Eğitim ve Araştıma Hastanesi .Doçent Dr (Nisan-2019)
 • 2014-2015 Özel Mersin-Tarsus Ortadoğu Hast. Uzman Dr.
 • 2012-2014 Adana Numune Eğ. ve Arş.Hst. Uzman Dr .
 • 2010-2012 Kocaeli Derince Eğ. ve Arş. Hst. Uzman Dr
 • 2008-2010 Batman Devlet Hst.-Devlet hizmet yükümlülüğü.Uzman Dr.

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Üyelikler

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi (TOTEK )
 • Türk Tabipleri Birliği -Adana Tabib Odası
 • Çocuk Ortopedisi Derneği
Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Tuhanıoglu Ümıt,Çıçek Hakan,Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Kapukaya Ahmet  (2018). Evaluation Of Late Redislocation İn Patients Who Underwent Open Reduction And Pelvic  Osteotomy As Treament For Developmental Dysplasia Of The Hip. Hıp International, 28(3), 309-314., 

2 -Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Çıçek Hakan,Tekbas Volkan  Tolga,Kapukaya Ahmet (2018). Percutaneous Achillotomy İn The Treatment Of Congenital  Clubfoot: Should İt Be Performed İn The Operating Theater Or The Polyclinic?. Journal Of Orthopaedic  Surgery And Research, 13(1), 1-6.,

3-Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Çıçek Hakan,Seyfettınoglu Fırat,Çıloglu  Osman,Kapukaya Ahmet (2017). Noncontact Plating Technique İn An Open Fracture. Therapeutics  And Clinical Risk Management, 13(1), 703-708.,

4-- Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Çıçek Hakan,Gültekın Alper  High Tibial Osteotomy İn Obese Patients: Is Successful Surgery Enough For A Good Outcome? Journal Of Clinical Orthopaedics And Trauma,

5- Çıçek Hakan,Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Çıloglu  Osman,Beyzadeoglu Tahsın Beyza (2017). Single Anterior Portal: A Better Option For  Arthroscopic Treatment Of Traumatic Anterior Shoulder İnstability? Acta Orthopaedica Et  Traumatologica Turcica, 51(4), 298-302.

6- Konya Mehmet Nurı,Tuhanıoglu Ümıt,Aslan Ahmet,Yıldırım Tımur,Bursalı   Aysegül,Sahın Vedat,Demır Bılal (2013). A Comparison Of Short-Term Clinical And Radiological Results Of Tönnis And Steel Pelvic Osteotomies İn Patients With Acetabular Dysplasia. Joint Diseases  And Related Surgery, 24(2), 96-101.

7- Yagmurlu Mehmet Fırat,Bayhan Avnı Ilhan,Tuhanıoglu Ümıt,Kılınç Ahmet  Sadı,Karakas Eyüp Selahattın (2013). Clinical And Radiological Outcomes Are Correlated With  The Age Of The Child İn Single-Stage Surgical Treatment Of Developmental Dysplasia Of The Hip. Acta  Orthopaedica Belgica, 79(2), 159-165.

8- Çıçek Hakan,Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Bozkurt Murat  (2018). An Alternative Treatment For Osteoporotic Su Type Iıı Periprosthetic Supracondylar Femur  Fractures: Double Locking Plate Fixation. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 52(2), 92- 96.

9 -Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Tuhanıoglu Ümıt,Çıçek Hakan,Zöhre Sefa  (2017). An Evaluation Of Two Different Methods Of Coccygectomy İn Patients With Traumatic  Coccydynia. Journal Of Pain Research, 10(1), 881-886

10- Ermıs Mehmet Nurullah,Dılaveroglu Bülent,Erçeltık Özgün,Tuhanıoglu Ümıt,Karakas Eyüp Selahattın,Durakpasa Mehmet Oguz (2010). Intermediate-Term Results  After Uncemented Total Hip Arthroplasty For The Treatment Of Developmental Dysplasia Of The Hip.  Eklem Hastalıkları Ve Cerrahisi Dergisi, 21(1), 15-22.

11-Obut Sınan,Gültekın Alper,Ünal Merıç,Serarslan Ulas,Tuhanıoglu Ümıt (2017). A  Simple Suture-Guiding Device For Minimally İnvasive Achilles Tendon Repair. Journal Of Orthopaedic  Surgery, 25(3), 1-6.

12 -Mutlu Tansel,Çıçek Hakan,Yalçın Muhammed Nadır,Kılıçarslan Kasım,Tuhanıoglu  Ümıt (2016). How Do Different Designs Of Femoral Stem Affect Total Hip Arthroplasty Applied To  Crowe Type Iıı And Type Iv Dysplastic Hips.Hıp International, 26(4), 374-379.

13- Seyfettinoğlu F, Köse Ö, Oğur Hu, Tuhanioğlu Ümit, Çiçek H, Acar B.
Is There A Relationship Between Patellofemoral Alignment And Osgood-Schlatter Disease? A Case-Control Study.  J Knee Surg. 2020 Jan;33(1):67-72.
14- Oğur Hu, Kapukaya R, Külahçı Ö, Yılmaz C, Yüce K, Tuhanioğlu Ümit Evaluation Of Radiologic Diagnostic Criteria And Treatment Options İn Skeletal Muscle Hydatid Cysts. J Orthop Surg (Hong Kong). 2019 Sep-Dec;27(3)
15- Ogur Hu, Cicek H, Seyfettinoglu F, Tuhanioglu Ümit, Aydoğdu A, Kılıcarslan K Does Body Mass Index Cause A Clinical Difference İn Simultaneous Bilateral And Unilateral Knee Arthroplasty?.J Knee Surg. 2020 Mar 4.

16- Çıçek Hakan,Seyfettınoglu Fırat,Bıngöl Izzet,Ogur Hasan Ulas,Duygun  Fatıh,Tuhanıoglu Ümıt (2016). Management Of Recurrent Hallux Valgus Accompanied By Angular Deformity And Arthritiswith First Metatarsophalangeal Joint Arthroplasty. İnternational Journal Of  Clinical And Experimental Medicine, 6(6), 17643-17649.

17- Seyfettınoglu Fırat,Ogur Hasan Ulas,Tuhanıoglu Ümıt,Çıçek Hakan,Kapukaya Ahmet(2018). Management Of Ao Type 12c Humerus Proximal Metadiaphyseal Fractures With Minimally İnvasive Plate Osteosynthesis İn Geriatric Patients. Clinical Interventions İn Aging, 13(1), 1003-1010., Doi: 10.2147/Cıa.S162356

18 -Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Gültekın Alper,Çıçek Hakan,Seyfettınoglu  Fırat,Çıloglu Osman (2017). Early Stage Results İn The Treatment Of İntra-Articular Calcaneus  Fractures And The Factors Affecting Complication Rates. Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(5), 406-410. 4917,

19-Tuhanıoglu Ümit,Seyfettınoglu Fırat,Ogur Hasan Ulas,Çıçek Hakan,Tekbas Volkan  Tolga,Kapukaya Ahmet (2018). A Comparison Of Two Different Surgical Treatmentmethods For  Ao-Ota Type 31a2 Hip Fractures İn Patientsaged Over 75 Years. National Journal Of Clinical  Orthopaedics, 2(4), 25-29.

20- Seyfettınoglu Fırat,Ilhan Recep Dogan,Çıçek Hakan,Ogur Hasan Ulas,Duygun  Fatıh,Tuhanıoglu Ümıt (2016). Comparison Of Range Of Motion After Total Knee Prosthesis  According To Different Type Of Prosthesis. Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 7(3), 1-5.,  Doi: 10.4328/Jcam.3185

21- Mutlu Tansel,Çıçek Hakan,Tuhanıoglu Ümıt,Seyfettınoglu Fırat,Ogur Hasan Ulas  (2017). A Comparıson Of 4 Dıfferent Patıent Groups In The Treatment Of Trıgger Fınger: Is Treatment Accordıng To Grade Important? Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(2), 97-  101.

22- Çıçek Hakan,Keskın H Levent,Tuhanıoglu Ümit,Kılıçarslan Kasım,Ogur Hasan Ulas  (2015). Simultaneous Disruption Of The Pubic Symphysis And Sacroiliac Joint During Vaginal Birth.  Case Reports İn Orthopedics, 2015(1), 1-5.,

23- Seyfettınoglu Fırat,Tuhanıoglu Ümıt,Ogur Hasan Ulas,Çıçek Hakan (2016). Proximal Femoral Fracture Surgery İn A Patient With Osteopetrosis Tarda: Complications And Treatment Strategy. International Medical Case Reports Journal, 9(1), 347-351.

24 -Tuhanıoglu Ümıt,Çıçek Hakan,Seyfettınoglu Fırat,Ogur Hasan Ulas,Albayrak Akıf
(2015). Isolated Dislocation Of The Scaphoid With Associating Radial Styloid Fracture:
A Case Report. Case Reports İn Clinical Medicine, 4(12), 381-383

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1- Tuhanıoglu Ümıt,Ermıs Mehmet Nurullah,Arıkan Yavuz,Albayrak Akıf,Karakas Eyüp  Selahattın (2012). Eriskin Asetabuler Displazili Olgularda Üçlü Pelvik Osteotomi  Uygulamalarımızın Erken Dönem Sonuçları. Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 46(1), 16-25.

2 -Tuhanıoglu Ümıt,Gültekın Alper,Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Serarslan
Ulas (2018). Comparıson Of The Results Of Pemberton And Salter Osteotomıes Applıed In  Developmental Dysplasıa Of The Hıp. Kocaeli Medical Journal, 7(2), 81-86.
Doi: 10.5505/Ktd.2018.94546

3- Tuhanıoglu Ümıt,Karakas Eyüp Selahattın (2013). Asetabulumun Yüzey Artırıcı Osteotomileri. Turkiye Klinikleri Orthopaedics And Traumatology, 6(3), 41-45.

4 -Albayrak Akıf,Atıcı Yunus,Sarı Seçkın,Tuhanıoglu Ümit,Gürsu Sükrü Sarper,Tacal  Mehmet Temel (2012). Morphometry Of The Lumbar Spıne In Turkısh People. The Journal Of  Turkish Spinal Surgery, 23(3), 177-189.

5-Tuhanıoglu Bırgül,Haytoglu Süheyl,Tuhanıoglu Ümıt,Erkan Sanem Oksan,Çörtük  Mustafa,Arıkan Osman Kürsat (2015). Kronik Agrının Ayırıcı Tanısında Tıkayıcı Uyku Apne  Sendromu. Kbb-Forum, 14(2), 34-37.

6-Çıloglu Osman,Kalkan Tughan,Dursun Muhsın,Çıçek Hakan,Seyfettınoglu Fırat,Tuhanıoglu Ümıt (2017). Ileri Evre Freiberg Hastalıgında Eklem Dısı Dorsal Kapama Kama  Osteotomisi: Klinik Sonuçlar. Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi), 42(3), 3-3., Doi: 10.17826/Cutf.290345

7-Seyfettınoglu Fırat,Ogur Hasan Ulas,Tuhanıoglu Ümit,Çıloglu Osman,Çıçek Hakan  (2018). Ao Tip C Radius Distal Uç Kırıklarının Volar Kilitli Plak İle Tedavisi. Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 43(1), 49-55.

8- Çıloglu Osman,Seyfettınoglu Fırat,Çıçek Hakan,Yılmaz Ahmet,Görgülü Fatma  Ferıde,Tuhanıoglu Ümit,Ogur Hasan Ulas (2017). Distal Tibia Kırıklarında Minimal İnvasiv  Plak Osteosentez Sonuçları. Cukurova Medical Journal ,42(3), 4-4

9-Ogur Hasan Ulas,Seyfettınoglu Fırat,Tuhanıoglu Ümit,Gültekın Alper,Solak Sükrü  (2018). Treatment Results Of The Ponsetı Method In Patıents Wıth Idıopathıc Pes Equınovarus.  Kocaeli Medical Journal, 7(2), 39-44.

10-Seyfettınoglu Fırat,Gümüs Bılal,Kazımoglu Cemal,Çıçek Hakan,Tuhanıoglu  Ümıt,Ogur Hasan Ulas (2018). Hemiartroplasti Sonrası Asetabular Erozyonun Degerlendirilmesi.  Çukurova Medical Journal, 43(1), 36-40.,,Doi: 10.17826/Cumj.0340118

11-Tuhanıoglu Ümıt,Gültekın Alper,Ogur Hasan Ulas,Arıkan Yavuz,Karaca Alı  Fuat,Atlıhan Dogan (2012). Bilateral Travmatik Olekranon Kırıgı: Olgu Sunumu. Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 46(2), 53-54. 12- Ogur Hasan Ulaş; Çiloğlu Osman; Seyfettinoğlu Fırat; Tuhanioğlu Ümit; Uslu, Hakan; Özcanyüz Burç.Pıtfall In Femoral Intramedullar Naıl Applıcatıons In Elderly Patıents.Medical Journal Of Suleyman Demirel University . Mar2020, Vol. 27

 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1-Ortopedik Hastalıklara Genel Yaklasım, Bölüm Adı:(Kemik Enfeksiyonları) (2018)., Tuhanıoglu Ümit, Akademısyen Kıtapevı, Editör:Ahmet Kapukaya, Basım Sayısı:2,Isbn:9786052581131,

2-Ortopedik Hastalıklara Genel Yaklasım, Bölüm Adı:(Pediatrik Ortopedi) (2018)., Yıldırım Azad,Tuhanıoglu Ümıt, Akademısyen Kıtapevı, Editör:Ahmet Kapukaya, Basım Sayısı:2, Isbn:9786052581131
3- Kas İskelet Sistemi Yumuşak Doku Tümörleri  Bölüm 4-2:Andiferanasiye Pleomorfik Sarkom (APS) Ahmet KAPUKAYA, Ümit TUHANİOĞLU

Basında Ümit Tuhanioğlu

Eklenme Tarihi: :11.12.2013 08:34:54
Toplam Sayfa Gösterimi: : 6362

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

Tıbbi Hata

@2021 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi