Adem Yılmaz
Uzm. Dr.
Adem Yılmaz

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Eğitim

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi -1994

İş Deneyimi

 • Özel Medline Adana Hastanesi (Halen)
 • Özel EPC Hastanesi
 • Adana Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
 • Ceyhan Devlet Hastanesi
 • Ardahan Verem Savaş Dispanseri

Bildiği Yabancı Diller

 • İngilizce

Üyelikler

 • Türk Toraks Derneği-TTD
 • Avrupa Solunum Derneği-European Respiratory Society-ERS
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Akademik Solunum Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Diploma ve Özel Eğitimler

 • Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 2015
 • İLO uluslararası pnömokonyoz okuyuculuğu sertifikasyon eğitimi, 2018
 • Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği Sertifikasyonu Programı, 2009, 2075/09
 • Türk Toraks Derneği “Sağlık Hukuku Eğitim Programı” Nisan 2013, Antalya
 • Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikasyon Programı- TTB, 2017
 • Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Sertifikasyon Eğitimi, 2011, Adana

Sertifika ve Kurslar

 • Türk Uyku Tıbbı Derneği Uyku Tıbbı Hekimliği Yeterlilik Sertifikası, 2015
 • ERS-HERMES Spirometry Train-the-trainer Course, Eylül 2015, Amsterdam
 • Bronchoscopy training course, Eylül 2012, Golnic, Slovenya
 • İleri Girişimsel Bronkoskopi Kursu, Türk Toraks Derneği, 2014, Antalya
 • Yoğun Bakım ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, TTD, Mart 2015, Adana
 • Polisomnografi ve Solunum Uyku Bozuklukları Kursu, TTD, Mart 2017, İstanbul

Katıldığı Uluslararası Kongrelerden Bazıları

 • American Thoracic Society Annual Congress, 2015, Denver, USA
 • European Respiratory Society Annual Congress, 2012, Vienna, Austria
 • World Allergy CongressA rgentina, 2014, Buenos Aires
 • 19th Congress of the Asian Pasific Societyof Respirology, 2015, Bali, Indonesia
 • IASLC 15th World Conferance on Lung Cancer,2013, Sydney, Australia
 • Dünya Uyku Tıbbı Birliği Kongresi, 201, Quebec, Kanada
 • PneumoSimTecno ASTHMA-COPD Management of the critical Patient, 2010, Rome
 • Astım-Alerji Zirvesi, ASD ve Azerbaycan Tıp Üni. ortak toplantısı, 2014,Bakü
 • 2nd Turkish-Ural Respiratory Days, 2013, Ekaterinburg, Rusia
 • 13th İnternational Society for Exercise and İmmunology Symp.2017 Coimbra, Portugal

Katıldığı Ulusal Kongrelerden Bazıları

 • Klinik İmmunoloji ve Alerjik Hastalıklar Kongresi 2010, İzmir
 • Güncel bilgiler ışığında idiyopatik fibrozis (IPF) Sempozyumu, ASYOD, 2017, İstanbul
 • Türk Toraks Derneği 12.,14.,16.,19. ve 20. yıllık Kongreleri, 2016-2017
 • I.ve II. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Mart 2016-2017
 • 14.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi,6-10 Ekim 2013, TUTD, Bodrum
Bilimsel Yayınlar

1.  Akciğer kanseri tanısında olağan, provakasyonlu ve post-bronkoskopik balgam sitoloji sonuçlarının değerlendirilmesi.:Yılmaz, A.,Arslan,A.,Coşkunsel,M.,Yılmaz,F.:XI.ulusal Patoloji kongresi 5-9 ekim Kuşadası 1994

2. İntrapleural Corebacterium parvum in the control of pleural effusions associated with malignant mesothelioma.:Yılmaz, A.,İnci,İ.,Işık,R.,Topçu,F.:Heybeliada tıp bülteni cilt:1 sayı:3 1995.65-69

3. Muonier-Kuhn Sendromu:Yılmaz, A.,Coşkunsel,M.,Işık,R.:Solunum hastalıkları 2:3.283-287.1991

4. Primer bronş kanserli 216 olgunun geçirilmiş tüberküloz ile ilişkisinin değerlendirilmesi.:Yılmaz, A.,Özcan,C.,ışık,r.:Dirim.c:72-91, 1994

5 .Behçet s syndrome with massive hemoptysis: Bayram,H.,Yılmaz,A.:Journal of Ankara medical school,9:11993

6. Bronş astmalı ve/veya alerjik rinitli 60 olgunun değerlendirilmesi ve scin prick test sonuçları.: Topçu,F., Yılmaz,a., Sağra,M.: V.ulusal allerjı ve klinik ımmunolojı derneği kongresi.1992

7. The value of pleural cholesterol level for distinguishing pleural exudates and transudates.:Topçu, F.,Yılmaz,A.,Işık,R.:Turkish journal medical sciences .vol:18:3 239-245.july 1993

8. Asbest bölgesi olan Çermik-Çüngüş de mikro-film taraması sonuçları.: Yılmaz, A.,  Işık, R.,Kırbaş,G.:çevre ve akciğer sempozyumu.İstanbul-1991

9.Alt solunum yolları enfeksiyonları tedavisinde sefuroksim sodyum(i.m.) ve devamında sefuroksim aksetil(p.o.) ile alınan sonuçlar.: Yılmaz, A., Coşkunsel, M., Işık, R.,Topçu,f.;Dicle tıp dergisi. 20:4.23-27.1993

10.Bronş astmalı 105 olguda paranazal sinüs patolojileri.: Yılmaz, A.,Topçu,F., Özcan,C.: VI.ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresi.13-16 eylül 1994 Ankara

11.Primer akciğer kanserinde balgam sitolojisi ile alınan yanlış pozitif sonuçlar.:Yılmaz, A.,Coşkunsel,M.,Yılmaz,F.,Arslan,A.:Tüberküloz ve toraks dergisi.44:4 206-210.1996

12.Mebendazol ile tedavi edilen bir multiple oküler kist hidatik olgusu.: Yılmaz, A., Ekmen,M.;Türk tüberküloz ve toraks derneği yayını,1994

13.Periferik primer akciğer kanserleri tanısında bronkoalveolar lavaj sonuçları.: Topçu, F., Yılmaz, A., Kaya,K.,Işık,R.:Solunum hastalıkları,2:3,283-286.1991

14.Bir intratorasik bening schwannoma olgusu (malign mesotelioma ile birlikte olan): Atasoy, İ., Yılmaz,A., Coşkunsel,M.: Dicle tıp dergisi.18:4 23-27 1993

15.Akciğer kanserli hastaların değerlendirilmesi.: Topçu, F., Uyar, A., Bayram,H.,  Yılmaz,A.: Dicle tıp dergisi,1994

16. Hastanemizdeki 128 Uzman Hekimin Sigara İçme Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler, Yılmaz, A.,Turan, A..,Sözlü bildiri Türk toraks derneği 20.yıllık kongresi,2018

17. A case of dynamite exploder with silicosis; A poster case raport, Adem Yılmaz., Akın Kaya., APSİ Congress, Bali, Endonesia

18. Sigara Bırakma Tedavisindeki Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler, Yılmaz, A.,Turan A., İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIX Sayı 3, 2015

19. A cross sectional observational study on the influence of chronic obstructive pulmonary disease on activities of daily living: the COPD-Life study. Yılmaz, A., Polatlı, M. ERS Congres,2018

20. Primer Hiperaldosteronizme Sekonder Hemoptizi - Hemoptysis Secondary to Primary Hyperaldosteronism., Özer,A.,Yılmaz,A.; Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresinde 2015 bildiri olarak sunulmuştur.

21. Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Olguların Demografik Özellikleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Yılmaz,A. Sözel bildiri, Ulusal akciğer sağlığı-UASK Kongresi, 2017

22. Obstrüktif Uyku Apne Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği; Yılmaz,A., Çildağ, A. Türk toraks derneği 15. kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur, 2015

23. Radiological Involvement in a Patient with Rheumatoid Arthritis;  Gürün,A., Hasanzade,H., Yilmaz,A. European Respiratory Society 2015 International Congress, Presenting Author: MD. Adem Yilmaz

24.Sigara bırakma tedavisinde farmakoterpi, Yılmaz,A., Medi-Trio kongresi-Girme 2016

Basında Adem YIlmaz

Güncellenme Tarihi: :10.12.2013 12:59:20
Toplam Sayfa Gösterimi: : 23460

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.