Cem Şah
Op. Dr.
Cem Şah

Üroloji Uzmanı

Tecrübe Alanı

 • Endoskopik ve Laparoskopik Üroloji

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • Özel Medline Adana Hastanesi (Halen)
 • Özel Çukurova Hastanesi, Osmaniye
 • Tatvan Devlet Hastanesi

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Çukurova Üroloji Derneği
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • Şah C. ve İ.A. Arıdoğan, “Anti-aging ve dehidroepiandrosteron”, Androloji Bülteni, 28:5-7 Derleme (2007).
 • Şah C. ve İ.A. Arıdoğan, “Özel Durum 2 : Transüretral rezeksiyon sendromu”, Türkiye Klinikleri (Acil Tıp), 3(20): 59-61 (2007).
Uluslararası Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler
 • Bayazıt Y., V. İzol, N. Satar, C. Şah, E. Sarıoğlu, A. Eken, İ.A. Arıdoğan, “Laparoscopic partial nephrectomy in the treatment of kidney tumors” 8th Mediterranean Video-endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Abstract Book V44 (187), Antalya, 2006.
 • Bayazıt Y., C. Şah, A. Eken, İ.A. Arıdoğan, Ş. Doran, “Transurethral excision of the distal ureter and retroperitoneoscopic radical nephroureterectomy with three ports in modified lithotomy positions”  8th Mediterranean Video-endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Abstract Book V65 (209), Antalya, 2006.
 • Bayazıt Y., C. Şah, A. Eken, İ.A. Arıdoğan, Ş. Doran, “Transurethral excision of the distal ureter and retroperitoneoscopic radical nephroureterectomy with three ports in modified lithotomy position” 15th International Congress and Endo Expo 2006 SLS Annual Meeting, JSLS (Suppl) 10(3): S35  (6201), Boston, 2006.
 • Tashbulatova D., İzol V., Bayazıt Y., Eken A., Şah C., Doran Ş.: Laparoscopic intraperitonealization of ureter and usage of tissue adhesion barrier in retroperitoneal fibrosis. (Video) 8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006
 • Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Şah C., Doran Ş.: Transperitoneal laparoscopic nephroureterectomy in the treatment of pelvis renalis tumor. (Video) 8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.
 • Bayazıt Y., Şah C., Özbilen O., İzol V., Doran Ş.: Laparoscopic heminephrectomy in horseshoe kidney. (Video) 8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.
 • Şah C., İ.A. Arıdoğan, Ş. Erdoğan, Ş. Doran., “Effects of long-term use of anti-aging hormone dehydroepiandrosterone on androgen dependent organs: prostate and testis of rats”, 10th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Sexual Medicine (supl.2) 5:124, Lizbon, Portekiz, 2008
Ulusal Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler
 • Özbilen O., İ.A. Arıdoğan, C. Şah, Y. Bayazıt, N. Satar, S. Zeren, “Pediyatrik böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi”, 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, S1 (40), İstanbul, 2005.
 • Bayazıt Y., V. İzol, N. Satar, İ.A. Arıdoğan, C. Şah, S. Zeren, Z. Tansuğ, “Böbrek tümörlerinin tedavisinde laparoskopik parsiyel nefrektomi”, 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, V5 (117), İstanbul, 2005.
 • Şah C., V. İzol, Y. Bayazıt, İ.A. Arıdoğan, S. Zeren, “Perkütan nefrolitotomi sonrası kullanılan re-entry uçlu malekot kateterlerinin kullanım avantajları”, 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, V58 (170), İstanbul, 2005.
 • Şah C., İ.A. Arıdoğan, A. Eken, M.Z. Tansuğ, S. Zeren, “Perkütan nefrolitotomi sonrası yerleştirilen nefrostomi kateterlerinin karşılaştırılması”,  6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, P-23 (200), İstanbul, 2005.
 • Bayazıt Y., Şah C., Zeren S.: Böbrek tümöründe laparoskopik parsiyel nefrektomi.         7. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 22-25 Eylül 2005.
 • Bayazıt Y., İzol V., Satar N., Arıdoğan İ.A., Şah C., Zeren S., Tansuğ Z.: Böbrek tümörlerinin tedavisinde laparoskopik parsiyel nefrektomi. (Video) 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.
 • Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Şah C., Tashbulatova D., Doran Ş.: Pelvis renalis tümörünün tedavisinde laparoskopik nefroüreterektomi. (Video) 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.
 • Tashbulatova D., İzol V., Bayazıt Y., Eken A., Şah C., Doran Ş.: Retroperitoneal fibroziste üreterin laparoskopik intraperitonealizasyonu ve doku adezyon bariyeri kullanımı. (Video) 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.
 • Zeren S., Şah C., Bayazıt Y., Soyupak B., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U.: Perkütan nefrolitotomi deneyimimiz: Yıllar neleri değiştirdi? 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.
 • Bayazıt Y., Şah C., Eken A., Özbilen O., Aytutuldu A., Zeren S.: Genital bölgenin korozif madde yanığına sekonder komplet mesane eversiyonu. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.
 • Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Şah C., Doran Ş.: Atnalı böbrekte laparoskopik heminefrektomi. (Video) 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.
 • Bayazıt Y., Şah C., İzol V., Eken A., Doran Ş.: Modifiye litotomi pozisyonunda üç portla retroperitoneoskopik radikal nefroüreterektomi ve distal üreterin transüretral eksizyonu. (Video) 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.
 • Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Şah C., Doran Ş.: Pelvis renalis tümörünün tedavisinde transperitoneal laparoskopik nefroüreterektomi. (Video) 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.
Kitap ve Kitap Bölümleri
 • İ.A. Aridoğan, Şah C, Zeren S: Üriner Sistem Taş Hastalıklarına Yaklaşım. Birinci Basamakta Tanı Ve Tedavi, Bölüm 21: Üroloji. Editörler: Bozdemir N., Kara İ.H. Adana, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., 1106-1111, 2010.
 • İ.A. Aridoğan, Şah C: Hematüri. Birinci Basamakta Tanı Ve Tedavi, Bölüm 21: Üroloji. Editörler: Bozdemir N., Kara İ.H. Adana, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., 1105-1106, 2010.

Basında Cem Şah

Güncellenme Tarihi: :10.12.2013 03:39:25
Toplam Sayfa Gösterimi: : 20512

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.