Mehmet Adam
Prof. Dr.
Mehmet Adam

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Eğitim

 • Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 1986-87
 • Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana 1987-92
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı 1995-99
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2010-12

İş Deneyimi

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Bor Devlet Hastanesi 1992-1995
 • Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı 1995-2000
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği 2000-05
 • Girne Asker Hastanesi 2000
 • Başkent Üniversitesi, Adana Dr Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi FTR Kliniği, 2005-21
 • T.C. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği 2021-23
 • Özel Medline Hastanesi, 2023-

Bildiği Diller

 • İngilizce
Eserleri

Uzmanlık Tezi

Çocukluk dönemi sağlık değerlendirme anketinin Türkçe versiyonu ve juvenil kronik artritte (JKA) geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması-1999
Danışman: Prof Dr Tunay Sarpel. Ç.Ü.T.F FTR Anabilim Dalı

Yönetilen Tez

Dr. Emine Çetin. Meme kanseri ilişkili lenfödem hastalarında `quality of life measure for limb lymphoedema-arm` anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması-2017

Ulusal ve uluslararası yayın ve katkılar

1) Gur A, Nas K, Kayhan O, Atay MB, Akyuz G, Sindal D, Aksit R, Oncel S, Dilsen G, Cevik R, Gunduz OH, Ersoy Y, Altay Z, Ozturk C, Akkus S, Senocak O, Kavuncu V, Kirnap M, Tekeoglu I, Erdogan F, Sarac AJ, Demiralp L, Demirkesen A, Adam M. The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey: a multicenter study. J Bone Miner Metab 2003;21(1):43-7.
2) Okten AI, Adam M, Gezercan Y. Textiloma: a case of foreign body mimicking a spinal mass. Eur Spine J 2006 Oct;15 Suppl 17:626-9. Epub 2006 May 31.
3) Leblebici B, Adam M, Bagis S, Tarim AM, Noyan T, Akman MN, Haberal MA. Quality of life after burn injury: The impact of joint contracture. J Burn Care Res 2006 Nov-Dec;27(6):864-8.
4) Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman MN. Clinical and epidemiologic evaluation of pressure ulcers in patients at a university hospital in Turkey. J Wound Ostomy Continence Nursing 2007;34(4):407-411.
5) Adam M, Leblebici B, Akman MN. Spontaneous spinal epidural hematoma related to warfarin therapy: A case report. J Back Musculoskeletal Rehab 2007;20(1):11-14.
6) Adam M, Erkan AN, Arslan D, Leblebici B, Özlüoğlu L, Akman MN. High-frequency sensorineural hearing loss in patients with ankylosing spondylitis. Is it an extrarticuler feature of disease? Rheumatol Int 2008 Mar;28(5):413-7. Epub 2007 Sep 26.
7) Adam M, Leblebici B, Tarım MA, Yıldırım S, Bağış S, Akman MN, Haberal M. Validation of a Turkish Version of the Burn Specific Health Scale. J Burn Care Res 2009;30(2):288-291.
8) Adam M, Leblebici B, Erkan AN, Bağış S, Akman MN. Ankilozan spondilit ve postüral denge. Romatizma 2008;23:87-90.
9) Leblebici B, Turhan N, Adam M, Çetin N, Bağış S. Geriatrik popülasyonda fibromyalji sendromu. Turk J Rheumatol 2009;24:6-9.
10) Adam M, Yıldız Z, Mete G, Leblebici B. İntermittan hidrartrozun kolşisinle başarılı tedavisi. Olgu sunumu. Turk J Rheumatol 2009;24:58-9.
11) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Etanercept kullanan ankilozan spondilitli hastada serviks kanseri: bir olgu sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:162-4.
12) Adam M, Doruk P, Leblebici B. Çocuk hastada ağrısız diskoid lateral menisküs ve meniskal yırtık: vaka sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:259-60.
13) Doruk P, Leblebici B, Adam M, Purbagher A. Bir olgu sunumu eşliğinde gebelikte sakral yetmezlik frakturu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2013;59:85-87.
14) Bağış S, Adam M, Leblebici ÜB, Karataş M, Güven AZ, Çeliker AR. Sciatic nevre injury due to intramuscular injection: electrophysiological findings and one-year follow-up. Turk J Med Sci 2012;42(5):913-917.
15) Adam M, Doruk P, Leblebici B. The contribution of wrist flexion to electrophysiological studies in patients with suspected carpal tunnel syndrome. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(6):1687-92.
16) Beyaz S, Özkoç G, Akpınar S, Demir Ş, Adam M, Tuncay İC. Comparison of tunnel expansion and isometric muscle strenght after ACL reconstruction with single or dual-bundle hamstring allograft: a prospective, randomized study. Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(5):353-360.
17) Özkan AK, Doruk P, Adam M, Çelik ZY, Leblebici B. Autosomal dominant osteopetrosis type II. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014 Jun 4.
18) Analan PD, Leblebici B, Adam M. Effects of therapeutic ultrasound and exercise on pain, function, and isokinetic shoulder rotator strength of patients with rotator cuff disease.. J Phys Ther Sci 2015; 27:3113-3117.
19) Analan PD, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. The effect of physician experience on the measurement reliability of the Reimers? hip migration percentage in children with cerebral palsy.. J Phys Ther Sci. 2015; 27:3255-3258.
20) Analan PD, Leblebici B, Adam M A Case of Cervical Radiculopathy Related to a Cervical Manual Therapy Course. West Indian Med J 2021; 69 (4): 239.

B.Uluslararası Bildiriler

1) Leblebici B, Akman MN, Noyan T, Tarım A, Bağış S, Adam M. Quality of after burn injury: the impact of joint contracture. XIII ISBI Congress. 24-29 September 2006, Fortaleza, Brasil
2) Sarpel T, Güzel R, Kozanoğlu E, Adam M, Burgut R, Göncü K. Efficacy of low dose methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. 8th Mediterranean Congress of Rheumatology. 24-26 June 1996, Istanbul, Turkey.
3) Doğan B, Güzel R, Adam M, Sarpel T, Göncü MK. To compare different therapeutic regimens in the treatment of patients with postmenapausal osteoporosis. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 3-7 June 2000, Antalya, Turkey.
4) Adam M, Güzel R, Sarpel T, Göncü K. The Turkish version of Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and determination of reliability. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 3-7 June 2000, Antalya, Turkey.
5) Leblebici B, Adam M, Bağış S, Akman MN. Comparing the effects of open versus closed kinetic chain scapulohumeral stability exercises at rotator cuff problems. EULAR Congress, 13-16 June 2007, Barcelona-Spain.
6) Adam M, Leblebici B, Tarım MA, Yıldırım S, Bağış S, Akman MN, Haberal M. Validation of a Turkish version of the Burn Specific Health Scale. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 18-21 September 2008, Portorož-Slovenia.
7) Adam M, Mete G. Painless ankylosing spondylitis. A case report. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 18-21 September 2008, Portorož-Slovenia.
8) Bagis S, Leblebici B, Adam M. Balance and postural stability in patients with knee osteoarthritis and genu varum. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.
9) Bagis S, Adam M, Leblebici B. Electrophysiological characteristics of sciatic nerve injury following intramuscular injection. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.
10) Bagis S, Adam M, Leblebici B. The effect of cane on stability and postural balance in patients with knee osteoarthritis. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.
11) Bagis S, Leblebici B, Adam M. Does Martin Grubber Anastomosis affect pain and functional status in patients with carpal tunnel syndrome? 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.
12) Adam M, Yıldız Z, Yoldas A, Alkan O. A case report: pregnancy-induced osteoporosis- three years follow up. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.
13) Adam M, Sencan S, Bagis S, Leblebici B. The demographic and clinical features of our hand rehabilitation patients. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.
14) Adam M, Turunc T, Gul U, Bagis S, Mete G. The frequency of fibromyalgia syndrome in male patients with erectile dysfunction. 5th World Congress of the International Society of Physical Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul, Turkey.


D.Ulusal yayınlar

1) Sarpel T, Şahin G, Güzel R, Doğan B, Adam M, Burgut R, Göncü K. Diz dejeneratif eklem hastalığı olan olgularda Diflunisal’ın etkinliğinin değerlendirilmesi. Optimal Tıp Dergisi 1996;9(3):91-6.
2) Sarpel T, Güzel R, Kozanoğlu E, Adam M, Burgut R, Göncü K. Efficacy of low dose methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dergisi 1997;3(2):127-131.
3) Kozanoğlu E, Demirkeser A, Adam M, Sarpel T, Göncü K. Bel ağrılı olgularımızın özellikleri. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1997;22(4):264-67.
4) Adam M, Güzel R, Kozanoğlu ME, Soyupak S, Göncü MK. Baastrup hastalığı: bir olgu sunumu. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001;12(1):69-70.
5) Doğan B, Güzel R, Adam M, Sarpel T, Göncü MK. Postmenapozal osteoporozlu hastalarda farklı tedavilerin karşılaştırılması. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001;12(1);28-32.
6) Gur A, Nas K, Kayhan Ö, Atay MB, Akyüz G, Sindal D, Akşit R, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Gündüz OH, Ersoy Y, Altay Z, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak O, Kavuncu V, Kırnap M, Tekeoğlu I, Erdoğan F, Demiralp L, Demirkeser A, Adam M. Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda diş kaybı ile kemik yoğunluğu kaybı arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001;12(1):7-11.
7) Gürsoy S, Adam M. Romaroid artritli olguların fonksiyonel durumu, hastalık süresi, ESH, KMY değeri, osteocalcin ve CRP düzeyi arasında korelasyonların varlığının araştırılması. Romatizma Dergisi 2000;15(3):167-171.
8) Leblebici B, Adam M, Yalçın Ö, Yesevi B. Sırt ağrısı nedeni olarak osteoid osteoma: olgu sunumu. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(4):159-161.
9) Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H. Primer fibromyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğuna etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(4):148-150.
10) Nas K, Gür A, Atay MB, Kayhan Ö, Akyüz G, Sindel D, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Erdoğan F, Altay Z, Gündüz OH, Ersoy Y, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak Ö, Kavuncu V, Kırnap M, Demirkesen A, Tekeoğlu İ, Yapıcı C, Demiralp L, Adam M. Türkiye’de osteoporoz risk faktörleri. Osteoporoz Dünyasından 2001;7(2):62-67.
11) Ökten Aİ, Adam M, Gezercan Y, Çapraz M, Kayacan M, Kavuncu İ, Kınalı S, Başar N, Ergün R. Sivil spinal ateşli silah yaralanmaları. Türk Nöroşirurji Dergisi 2006;16(3):188-193.
12) Leblebici B, Adam M, Tarım A, Akman MN, Haberal MA. Yanık sonrası akut dönemde gelişen kemik kaybı. Osteoporoz Dünyasından 2007;13(2):33-36.
13) Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman MN. Elektronöromyografik inceleme isteminin uygunluğu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:150-153.
14) Leblebici B, Adam M, Yapgu S, Bağış S, Akman MN. Rotator manşon problemlerinde açık ve kapalı kinetik zincir skapulohumeral stabilite egzersizlerin karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:134-137.
15) Adam M, Leblebici B, Bağış S, Öztürk TŞ. Ankilozan spondilitli kırk iki olgunun Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks ile değerlendirilmesi. Ç.Ü.T.F. Dergisi 2007;32(1):7-11.
16) Leblebici B, Adam M, Bağış S, Akman MN. Erken dönem karpal tünel sendromunda median-ulnar sinir ve median-radial sinir latans farkı testlerinin kullanımı. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54(1):22-26.
17) Adam M, Leblebici B. Kemiğin Paget Hastalığı. Ç.Ü.T.F. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2007;16(4):283-296.
18) Adam M, Mete G, Yıldız Z, Leblebici B, Demir Ş. Kemiğin Paget Hastalığı: Bir olgu sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:184-186.
19) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Sağlıklı gönüllülerde el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu? Ç.Ü.T.F Dergisi 2011;36(1):24-28.
20) Mete G, Adam M. Knowledge of patients about physical medicine and rehabilitation attending a tertiery physical medicine and rehabilitation clinic. Romatol Tıp Rehab 2011;22(3):56-9.
21) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Hemodiyaliz hastasında torakal spondilodiskite bağlı parapleji: Olgu sunumu. FTR Bil Der 2012;15(2):57-60.
22) Doruk P, Leblebici B, Adam M, Reyhan M. Spontaneous multipl rib fractures secondary to renal osteodystrophy in a patient on haemodialysis : A case report. FTR Bil Der 2012 15(3):96-99.
23) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Metastatik meme karsinomlu hastada RA benzeri paraneoplastik sendrom: Bir olgu sunumu. FTR Bil Der 2013;16:62-65.
24) Doruk P, Leblebici B, Adam M. Alçı Uygulaması Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu: Üç olgu sunumu. Cukurova Medical Journal 2013;38(4):774-778.
25) Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. Primer diz osteoartritinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon modalitelerinin kas gücü ve postüral stabilite üzerine etkisi. FTR Bil Der 2013;16:55-61.
26) Leblebici B, Adam M, Doruk P. Yaşlı ve genç erişkin fibromyalji sendromlu hastaların klinik özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2015;35(1):22-6.

E.Ulusal Bildiriler

1) Leblebici B, Adam M, Tarım MA, Akman MN, Haberal MA. Yanık sonrası erken dönemde kemik mineral yoğunluğu değişiklikleri. 5. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi. 25-29 Nisan 2007, Antalya. (Sözlü)
2) Adam M, Uysal F, Okur E, Kıroğlu M, Güzel R, Göncü K. Ankilozan spondilitte orta kulak tutulumu. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1. Sempozyumu. 27-30 Eylül 1998, Antalya
3) Adam M, Güzel R, Kozanoğlu E, Göncü K. Baastrup hastalığı: Bir olgu sunumu. 17 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 16-21 Mayıs 1999, Antalya
4) Adam M, Güzel R. Erkek hastada nadir görülen brakial pleksus hasarı. 19 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 4-8 Ekim 2003, Antalya
5) Leblebici B, Adam M, Yalçın Ö, Yesevi B. Sırt ağrısı nedeni olarak osteoid osteoma: olgu sunumu. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 2005 Antalya
6) Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H. Primer fibromyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğuna etkisi. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 2005 Antalya
7) Adam M, Leblebici B, Yesevi B, Akman MN. Spontan spinal epidural hematom: Bir olgu sunumu. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22-26 Haziran 2005, Bodrum
8) Leblebici B, Turani N, Çetin S, Adam M, Bozoğlu B, Yesevi B, Akman MN. Bası yaraları ve risk faktörleri arasındaki ilişki. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22-26 Haziran 2005, Bodrum
9) Adam M, Arslan D, Erkan AN, Tufan MA, Leblebici B, Akman MN, Özlüoğlu L, Yücel E. Ankilozan spondilit ve kulak tutulumu. 2. Ulusal romatizmal hastalıklar kongresi. 26-30 Nisan 2006 Antalya
10) Adam M, Ökten Aİ, Gezercan Y, Akman MN. Bel ağrısının nadir bir nedeni: tekstiloma (gossipiboma). 2. Ulusal romatizmal hastalıklar kongresi. 26-30 Nisan 2006 Antalya
11) Adam M, Leblebici B, Bağış S, Öztürk TŞ. Ankilozan spondilitli kırk iki olgunun Bath Ankilosing Spondylitis Functional Index ile değerlendirilmesi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-29 Ekim 2007, Antalya.
12) Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman MN. Elektronöromyografik inceleme isteminin uygunluğu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-29 Ekim 2007, Antalya.
13) Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman MN. Ankilozan spondilit ve postürel denge. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-29 Ekim 2007, Antalya.
14) Bağış S, Leblebici B, Adam M, Akman MN. Erken dönem karpal tunel sendromunda median-ulnar sinir ve median-radial sinir latans farkları testlerinin kullanımı. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-29 Ekim 2007, Antalya.
15) Leblebici B, Adam M, Çetin N, Turhan N. Geriatrik populasyonda fibromyalji sendromu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-29 Ekim 2007, Antalya.
16) Leblebici B, Adam M, Çetin N, Turhan N. Osteoartrit tanısı alan geriatrik hasta grubunda fibromyalji sendromunu ağrı üzerine etkisi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 24-29 Ekim 2007, Antalya.
17) Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman MN. Yaşlı ve genç-erişkin populasyonda fibromyalji sendromu karşılaştırılması. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
18) Adam M, Yıldız Z, Mumcu G, Leblebici B, Mete G. İntermittan hidrartrozun kolşisinle başarılı tedavisi: bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
19) Adam M, Mete G, Yıldız Z, Leblebici B, Demir Ş. Kemiğin Paget hastalığı: bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
20) Adam M, Özkan A, Yıldız Z, Leblebici B. Erişkin tip Albers-Schönberg (osteopetrozis) hastalığı: bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
21) Adam M, Bağış S, Leblebici B. Vücut geliştirme sporunun nadir bir komplikasyonu: Radial sinir yaralanması. 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Haziran 2009, İstanbul.
22) Beyaz S, Özkoç G, Akpınar S, Demir Ş, Adam M, Şentürk İ, Tuncay İC. Artroskopik tek demet ve çift demet ön çapraz rekonstrsükyonu sonrası tibial ve femoral tünel genişlemesi ve izokinetik kas gücüne etkisi: Prospektif, randomize çalışma. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir (Sözlü).
23) Adam M, Bağış S, Leblebici S. Anti-TNF deneyimlerimiz. 8. Türk Romatoloji Sempozyumu, 3-6 Aralık 2009, Antalya.
24) Adam M, Doruk P, Leblebici B, Demir Ş. Çocuk hastada ağrısız diskoid lateral menisküs ve meniskal yırtık: vaka sunumu. 23. Ulusal Fiziksel ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
25) Adam M, Doruk P, Leblebici B. Kondrokalsinosiz: bir olgu sunumu. 23. Ulusal Fiziksel ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
26) Leblebici B, Doruk P, Adam M, Pektaş Ö. Sağlıklı kadın ve erkek genç erişkin bireylerde bilateral hamstring kuadriceps oranı. 23. Ulusal Fiziksel ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
27) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Süpheli karpal tünel sendromunda el bilek fleksiyonunun elektrofizyolojik testlere katkısı. 23. Ulusal Fiziksel ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
28) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Sağlıklı gönüllülerde el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu? 23. Ulusal Fiziksel ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
29) Doruk P, Adam M, Pektaş Ö, Leblebici B. Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun diz osteoartritinde denge üzerine etkisi. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya (Sözlü).
30) Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun diz osteoartritinde kas gücü üzerine etkisi. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya (Sözlü).
31) Yılmaz EE, Doruk P, Adam M, Leblebici B. Sever’s Hastalığı: İki olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
32) Doruk P, Leblebici B, Adam M, Purbager A. Gebelikte sakral yetmezlik fraktürü: Bir olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
33) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Hemodiyaliz hastasında torakal spondilodiskite bağlı non-travmatik parapleji: Vaka sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
34) Adam M, Doruk P, Leblebici B. Servikal spinal manyetik resonans görüntülemede sadece spinal bölgeye mi bakılmalıdır? 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya. (Fotoğraf sunumu)
35) Yılmaz EE, Doruk P, Adam M, Leblebici B. El bilek ekstansörlerinde akut kalsifik tendinit: Olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
36) Doruk P, Yılmaz EE; Adam M, Leblebici B. Osteitis pubis: Bir olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
37) Doruk P, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B, Pourbagher A. Osteitis kondensans ilii: Üç olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
38) Doruk P, Leblebici B, Adam M. Atel uygulama sonrası gelişen kompartman sendromu: İki olgu sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
39) Doruk P, Leblebici B, Adam M. Hemodiyaliz hastasında metabolik kemik hastalığına sekonder kot fraktürü: Vaka sunumu. 5. Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012, Antalya.
40) Doruk P, Leblebici B, Adam M. Radyoterapi tarafından indüklenen sakral stres fraktürü: bir olgu sunumu. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Ankara
41) Doruk P, Leblebici B, Adam M. Alçı uygulaması sonrası gelişen kompartman sendromu: bir olgu sunumu. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Ankara
42) Doruk P, Adam M, Leblebici B. Metastatik meme karsinomu hastada paraneoplastik romatoid benzeri poliartrit: bir olgu sunumu. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Ankara

F. Diğer yayınlar


1) Leblebici B, Adam M, Tarım AM, Akman MN, Haberal MA. Bone mineral density changes after burn injury in early stage. Osteoporos Int 2007 18:1147–1149.
2) Adam M. Antibiyotikler. Rheumatology, Eds: Hochberg MC. Romatoloji, Çeviri Editörü: Arasıl T. Rotatıp Kitapevi, Ankara, 2011.
3) Adam M. Kawasaki Hastalığı. Rheumatology, Eds: Hochberg MC. Romatoloji, Çeviri Editörü: Arasıl T. Rotatıp Kitapevi, Ankara, 2011.
4) Adam M. Kriyoglobülinemi. Rheumatology, Eds: Hochberg MC. Romatoloji, Çeviri Editörü: Arasıl T. Rotatıp Kitapevi, Ankara, 2011.
5) Adam M. Özyönetim stratejileri. Primer on the Rheumatic Diseases. 12th Eds. Klippel JH. Çeviri Editörü: Funda Taşçıoğlu. pp: 614-619
6) Adam M. Ağrı yönetimi. Primer on the Rheumatic Diseases. 12th Eds. Klippel JH. Çeviri Editörü: Funda Taşçıoğlu. pp: 620-627
7) Adam M. Antibiyotikler. In:Hochberg, Çeviri Editörü:Tansu Arasıl editors. Rheumatology 4th Edition. İstanbul: Rotatıp; 2011,
8) Adam M. Kawasaki Hastalığı. In:Hochberg Çeviri Editörü: Tansu Arasıl editors. Rheumatology 4th Edition. İstanbul: Rotatıp; 2011,
9) Adam M. Kriyoglobülinemi. In:Hochberg Çeviri Editörü: Tansu Arasıl editors. Rheumatology 4th Edition. İstanbul: Rotatıp; 2011,

Basında Mehmet Adam

Güncellenme Tarihi: :29.10.2015 07:06:19
Toplam Sayfa Gösterimi: : 12335

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.