Anjiyografi Ünitesi

Anjiyografi

Kardiyoloji bölümümüzün bir parçası olan anjiyografi ünitemiz; uzman, doçent ve profesör doktorlardan oluşan güçlü hekim kadrosuyla anjiyo (kasıktan ve koldan), anjiyoplasti, stent, varis, gibi her türlü işlem ve ameliyatı başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda hasta kabul eden kardiyoloji bölümümüz ve anjiyografi ünitemiz düşük mortalite ve morbidite, yüksek başarı oranları ile referans merkez haline gelmiştir.

6 Saniyede BT Anjiyo

Günümüzde, ileri teknolojilerle geliştirilen görüntüleme teknikleri sayesinde, kalp ve koroner damarlarda meydana gelebilecek hastalıklar bilgisayarlı tomografi ( BT) ile sadece birkaç saniye içerisinde değerlendirilebilmektedir. Detaylar için tıklayınız.

Koroner Anjiyografi

Kalbimizin başlıca görevi damarlar aracılığı ile kan dolaşımını sağlayarak vücudumuzu oluşturan tüm organların beslenmesini sağlamaktır. Bu arada kalbimizin de beslenmesi gerekir. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denir; bu damarların tıkayıcı hastalığına ise koroner arter hastalığı adı verilmektedir. Koroner arter hastalığı kalp krizi ile sonuçlanabilir ve günümüzde tüm dünyadaki en önemli ölüm nedenidir. Koroner arter hastalığı olduğundan şüphelenilen kişilerin koroner arterlerinin görüntülenmesi (filminin çekilmesi) işlemine koroner anjiyografi (kalp anjiyosu) denmektedir.

Koroner anjiyografi ile önemli iki soruya yanıt alınır. Öncelikle hastanın kalbini besleyen damarlarda (koroner arterlerde) kritik darlık olup olmadığı sorusu yanıtlanır. İkinci olarak, bu damarlardaki darlıkların nasıl tedavi edileceği sorusu yanıtlanır (darlıkların bir kısmı ilaç ile tedavi edilebilirken, bazı darlıklar için balon ve stent işlemine, bazı darlıklar için ise bypass ameliyatına ihtiyaç duyulabilir).

İşlem kateter adı verilen (yaklaşık 2 mm çap ve 100 cm uzunluğundaki) ince borucukların kasık ya da el bileği atardamarı yolu ile kalbe ilerletilmesi ile gerçekleştirilir. İşlem sırasında lokal anestezi kullanılır (hasta bayıltılmaz). İşlem genelde 10-15 dk sürer. İşlem sonrası gerekli kontroller yapılır ve birkaç saat içinde hasta taburcu edilir.

Her tıbbi işlemde olduğu üzere oldukça düşükte olsa riskler söz konusudur. İşlemde kalp krizi, inme ve ölüm gibi önemli risk 1/1000 (binde bir) oranında görülmektedir.

Kroner Anjiyografi Yapılmasının Amaçları;

  • Koroner arter hastalığının, kalp kapak hastalığının veya aort damarı hastalığının tanısını koymak ve ciddiyetini belirlemek için
  • Kalp kası fonksiyonunu değerlendirmek için
  • İleri tedavi (koroner balon anjiyoplasti ve stent, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı için girişimsel veya cerrahi müdahale) yöntemlerini belirlemek için
Güncellenme Tarihi: 13.01.2014 03:25:44
Toplam Sayfa Gösterimi: 9605

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.