Bay İleri Yaş Check-Up

İleri yaşla beraber artan risklerin önüne geçerek geleceği düşünmeyin, her zaman genç kalın.

Bay İleri Yaş Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Check-Up Muayene
 • Geriatri
 • Kardiyoloji Muayene
 • Üroloji Muayene

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Sodyum(Na)
 • Potasyum(K)
 • Calsıum(Ca)
 • Fosfor
 • Demir
 • Demir Bağlama
 • Ferritin
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA) SERBEST
 • Açlık Kan Şekeri (Glukoz)
 • Alkalen Fosfataz
 • Sedimantasyon
 • T.Protein
 • CRP
 • Albumin
 • Tromponin T
 • Kütle (CK-MB)
 • Vitamin B12
 • Vitamin D 
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Hemoglobin A1c
 • Ürik asit

Karaciğer Enzimleri

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)

Tiroid Testleri

 • Serbest T4
 • Tsh

Kolesterol Testleri

 • Trıglesirid
 • LDL
 • HDL
 • Total Kolesterol

Tümör  Markerleri

 • Ca 19.9
 • CEA
 • Alfa Feto Protein (AFP)

Radyolojik Tetkikler

 • Beyin MR
 • Toraks BT
 • Tüm Batın USG
 • Tüm Vücut Kemik Dansitometri
 • İşitme Testi
 • BT ,Kalp kalsiyum skorlama
 • EFORLU EKG
 • Tiroid Usg

Kardiyak ve Solunum Testleri

 • SFT ( Solunum Fonksiyon Testleri)
 • EKG (Elektrokardiyografi )

Güncellenme Tarihi: 15.01.2020
Toplam Sayfa Gösterimi: 2219

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.