Medline Hastanesi Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri

İnsan ömrü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe uzuyor. 1940’lı yılların başında 35 yıl olan beklenen yaşam süresi günümüzde kadınlarda 81,3 yıla, erkeklerde ise 79,9 yıla çıkmış durumda. Tüm dünyada 65 yaş ve üzerindekiler yaşlı nüfusu oluşturuyorlar. 65-74 yaş arasındakilere genç yaşlı, 75-84 arasındakilere (Orta) yaşlı, 85 yaş ve üzerindekiler çok yaşlı ya da kırılgan yaşlı, yüz yaş ve üzerindekiler ise asırlık (Senteneryan) olarak sınıflandırılmakta. Ülkemizde ise toplam nüfusumuz 83 milyonu geçerken 65 yaş üstü nüfusun, toplam nüfusun yüzde 9,5’ine yaklaştığını görüyoruz.

Yaşlı nüfus hızla artıyor

Yaşlanan dünyanın en önemli sağlık sorunlarının travmalar ve enfeksiyonlar gibi akut hastalıklardan, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, böbrek hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, onkolojik hastalıklar ve nörolojik hastalıklar gibi daha kronik ve dejeneratif hastalıklara doğru değişmeye başladığını görüyoruz. Söz konusu hastalıkların tedavisindeki gelişmeler ve yaşam sürelerinin uzaması, bu hastalıklarla yaşayan yaşlı hasta sayısında da ciddi bir artışlara neden oluyor. Bununla birlikte, değişen hastalık sıklıkları ve hasta yaşlı sayılarındaki artış, hastaneler ve akut sağlık hizmetleri yanında profesyonel bakım hizmetlerinin de bir sağlık hizmeti olarak gündeme gelmesine neden olmuş durumda. Çok yakın zamana kadar her aile kendi yaşlı bireyine kendisi bakarken ve bakımevleri ile bakıcılar adeta bir tabu iken, günümüzde değişen aile yapısı, bakım hizmetlerinin diğer sağlık hizmetleri gibi dışarıdan teminini adeta zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak günümüzde “uzun dönem bakım hizmetleri” olarak adlandırılan bu hizmetler, artık diğer sağlık hizmetlerinin bir parçası hatta devamı olarak kabul edilmeye başlandı.

Bakım hizmetleri yaygınlaşıyor

Uzun dönem bakım hizmetleri, kurumsal bakım hizmetleri (huzurevleri, bakımevleri vb.), evde sağlık ve bakım hizmetleri, gündüz bakım hizmetleri, palyatif bakım (*) ve hospis (*) gibi çeşitli bakım hizmetlerini içeriyor. Bu hizmetlerin çeşitli bileşenlerinin önemi ülkemizde de özellikle son 10-15 yıl içerisinde yavaş yavaş kabul edilmeye başlanmış durumda. Bunun neticesinde, özellikle devlet eliyle veya özel merkezlerce verilen kurumsal bakım hizmetlerinin de giderek modernleştiğini, evde sağlık ve bakım hizmetleri, palyatif bakım ve son yıllarda da hospis bakımının yaygın bir hal almaya başladığını söyleyebiliriz.

Aile ortamında bakım imkânı sunuluyor

Evde sağlık ve bakım hizmetlerini, kronik hastalıkları ve fonksiyonel kısıtlılıkları olan bir kişinin mümkün olduğu kadar evinde ve bağımsız yaşayabilmesi için, uygun güncel sağlık teknolojileri/hizmetleri kullanılarak sağlanan, bireyselleştirilmiş ve iyi koordine edilmiş hizmetler bütünü olarak tanımlamak mümkün. Bu hizmetler ise, rehabilitasyon hizmetlerini, öz bakım hizmetlerini ve sosyal destek hizmetlerini içerir. Yani daha da açacak olursak, çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylere, evinde ve aile ortamında verilen muayene, tetkik ve tedavinin planlanması, rutin izlem, kronik veya akut sağlık problemlerinden kaynaklanan komplikasyonların takibi, cerrahi sonrası takip, tıbbi bakım, öz-bakım desteği, yara bakımı, mevcut tedavinin devamının sağlanması, refakatçi desteği, rehabilitasyon, tıbbi-sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin tamamını kapsayan hizmetlerin bütünüdür.

Ekip ve koordinasyon işi

Evde sağlık ve bakım hizmetleri, tıpkı diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, doktor, hemşire, bakım elemanı, diyetisyen, fizyoterapist ve araç sürücüsü başta olmak üzere çeşitli branşlardan oluşan multidisipliner bir ekip işidir. Ancak hastaya ve talebe göre hizmet ekibi değişiklik gösterebilir.

Hastanemizde evde bakım hizmetleri

Medline Hastanesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri birimi olarak temel amacımız; hastanede vermekte olduğumuz sağlık ve bakım hizmetlerini, hastalarımız ve ailelerine, en rahat oldukları kendi ortamlarında, yani evlerinde de kesintisiz olarak ulaştırmaktır. Başta yaşlılar olmak üzere herkes bu hizmetlerden yararlanabilir.

Evde verilmesi planlanan hizmetler; hekim muayenesi, hemşirelik hizmetleri ve bakımı, diyet hizmetleri, tüm laboratuvar tetkikleri, EKG, yeni doğan bakımı ve lohusalık dönemi bakımı, ameliyat sonrası dönemde tıbbı takip, tetkik ve bakım gerektiren hizmetler, yara bakımı, PEG’li hasta takibi, sonda takma, her türlü katater bakımı ve pansuman gerektiren durumlar, kronik hastalık yönetimi, yaşlı hasta bakımı, diyabetik hasta eğitim, bakım ve takibi, palyatif dönem hasta bakımı, özellikle demansı olan yaşlılara yeme içme, kişisel bakım ve temizlik desteği, lavman, hasta-hasta yakını eğitimi ve refakat elemanı gibi hizmetlerdir. Bunların yanı sıra radyolojik tetkikler, kardiyolojik tetkikler ve fizik tedavi hizmetlerinin verilmesi de planlanmaktadır. Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri birimi hizmetleri acil sağlık hizmetlerini kapsamaz. Randevulu çalışır, haftanın her günü hizmet verir.

(*) Tıbbın, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan bir alanı.

(*) Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan kişilerin, tedavinin sonuçsuz kaldığı andan itibaren hastalıklarının son evresini geçirdikleri yer.

Güncellenme Tarihi: 03.01.2022
Toplam Sayfa Gösterimi: 1507

Hastanemiz, başta SGK olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf, banka, şirket ve odayla anlaşmalıdır. Ayrıntılı liste.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizde yer alan kullanım koşullarını incelemelisiniz.

@2024 Tüm hakları saklıdır.
Medline Adana Hastanesi

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.